Forskare: Utred hela skolkoncernen Sveriges islamiska skolor

Publicerad i Dagens samhälle: 15 november 2021, 05:00
http://web.archive.org/web/20211115074438/https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/forskare-utred-hela-skolkoncernen-sveriges-islamiska-skolor/

Förskingringen av skolpengar från Römosseskolan visar att svenska politiker inte längre har råd att vara naiva. De har ett ansvar att se till att offentliga medel inte göder Muslimska brödraskapets internationella nätverk och att olämpliga personer inte får rätt att starta och driva skolor, skriver forskaren Sameh Egyptson.

ånga tycks ha blivit överraskade över nyheten att tidigare riksdagsledamoten och rektorn för Römosseskolan, Abdirizak Waberi, förskingrat kommunala skolpengar till ett parti knutet till Muslimska brödraskapet i Somalia och besökt på sexklubbar i Thailand. De som däremot känner till ideologin och verksamheten i Waberis nätverk betraktar dock detta som ett helt normalt beteende.

Abdirizak Waberi var tidigare ordförande för Islamiska förbundet i Sverige (IFiS) och vice ordförande för Federation of Islamic organisations in Europe (FIOE) den europeiska delen av Muslimska brödraskapet. Vid eventuell upplösning av IFiS ska alla medel enligt stadgarna gå till FIOE.

IFiS har grundat organisationer, stiftelser, studieförbund och företag, inklusive stiftelsen Sveriges islamiska skolor (SIS). Skolorna ska enligt stadgarna drivas med muslimsk profil, men ärenden vid Skolinspektionen vittnar i stället om en reaktionär tolkning av islam, med en förnedrande kvinnosyn.

SIS består av sex skolavdelningar: Stockholm, Göteborg, Uppsala, Örebro, och Växjö. Stockholmsavdelningen grundades av Chakib Benmakhlouf, tidigare ordförande för IFiS och FIOE. Göteborgsavdelningen grundades av Abdirizak Waberi samt Abdulgani Ali, nuvarande ordförande för IFiS

2019 hade SIS erhållit 402 miljoner kronor av allmänna medel. Samtidigt har skolorna lyckats spara 301 miljoner kronor av de kommunala skolpengarna och förvandlat detta till eget kapital.

Exempelvis har Römosseskolan, utöver de miljoner som skickades till Somalia och till andra stiftelser och företag, ökat sitt eget kapital till 39 miljoner kronor. Al-Azharskolorna i Stockholm har i dag 190 miljoner kronor i eget kapital. Det stora sparkapitalet kan endast förklaras med att antalet lärare med lärarlegitimation i dessa skolor är skrämmande lågt.

2019 dömdes grundaren och fyra styrelsemedlemmar i Al-Azharskolan i Stockholm till fängelse för ekobrott. Skolinspektionen stängde Al-Azharskolan i Örebro juni 2021 med motiveringen att det fanns allvarliga brister i huvudmannens ägar- och ledningskrets. Myndigheten stängde även Römosseskolan då den fann att fyra av de fem styrelseledamöterna i Föreningen Framstegsskolan i Göteborg är olämpliga för att fortsätta bedriva skolverksamhet.

LÄS OCKSÅ: Hektiskt för förvaltningen efter ändrade besked om skolstängning

Ett fåtal personer sitter i styrelserna i IFiS, skolorna och stiftelserna. De styrelsemedlemmar i Römosseskolan som beskrevs som olämpliga av Skolinspektionen är samma personer som i dag sitter i styrelsen för stiftelsen Framstegsskolan i Stockholm. 

Med hänvisning till min redogörelse ovan, samt att Skolinspektionen anser att styrelsemedlemmarna inte är lämpliga att driva Römosseskolorna, bör myndigheter på allvar utreda alla skolor inom SIS. Ledningen och styrelsemedlemmarna för Römosseskolorna och Al-Azharskolorna har varit olämpliga enligt svenska grundvärderingar. Det är skandal att Sverige under alla dessa år har underlåtit att stänga dessa skolor. 

Sveriges politiker ansvarar för att allmänna medel och kommunala skolpengar går till de svenska skolbarnen och inte göder Muslimska Brödraskapets internationella nätverk.

Sameh Egyptson
Doktorand vid Lunds universitet och författare till den nyutgivna boken ”Bosättningen – Muslimska brödraskapets organisation och vision i Sverige”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *