Sammanfattning av avhandlingen

Sameh Egyptson ( f. 66) är uppvuxen i Egypten och studerade Mellanösterns och Egyptens
historia vid Ain Shams Universitet och Koptiska Institutet i Kairo. Egyptson flyttade till
Sverige 1990 och har här studerat religionsvetenskap. 1999 påbörjade han doktorandstudier
vid Lunds universitet, med inriktning på interreligiösa relationer mellan kristendomen och
Islam, i Egypten såväl som i Sverige. Egyptson har ofta deltagit i den offentliga debatten om
politisk islam i Sverige. Den rörelse och ideologi som forskningen kallar islamism.


Boken Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige, är
Sameh Egyptsons doktorsavhandling. Där ställs frågan om Islamiska förbundet i Sverige
(IFiS) kan anses vara en gren av det Muslimska brödraskapet (MB) globala nätverk av
politisk islam. Denna fråga är mycket kontroversiell i svensk politisk och akademisk debatt.
Företrädare för IFiS har ständigt förnekat detta samband, och från forskarhåll har framhållits
att frågan är omöjlig att undersöka på grund av bristen på källor. En vanlig uppfattning är
också att IFiS och dess nätverk består av religiösa trossamfund och inte politisk islam. Sameh
Egyptson har dock en fördel genom sitt modersmål, arabiska, vilket gör att han kan utnyttja
ett källmaterial som de flesta svenska och europeiska forskare inte når.


Efter en noggrann undersökning kommer Sameh Egyptson fram till att Islamiska
förbundet (IFiS) praktiskt taget är en kopia av det globalt verkande MB. Kontakterna mellan
dem båda har varit omfattande ända sedan den svenska grenen inrättades på 1980-talet. Deras
organisation är lika, med ett likartat organisatoriskt nätverk som kontrolleras av en ”inre
cirkel” som sitter i de olika styrelserna. Deras ideologi är densamma, med samma syn på
”islam” som planritning för samhället byggt på sharia, deras ”islam” är alltså inte en
privatreligion för tillbedjan och fromhet utan en vision om en samhällsordning. Synen på
kvinnan, homosexualiteten och judarna-Israel är densamma, liksom den utopiska visionen om
islams slutliga ”allmakt” på jorden. I praktisk politik följer IFiS på punkt efter punkt MB:s
fredliga strategi för Europa, med missionering, enklavisering, lobbying och inträde (entrism) i
redan befintliga partier, med målet att gradvis stärka och sprida sin politiserade version av
islam i land efter land.
Avhandlingens slutsats är att IFiS och dess organisatoriska nätverk utgör MB:s svenska
gren eller, som det heter, dess ”nationella organisation”, al-tanzim al-qutri.

Läs vidare en sammanfattning av avhandlingen:

https://drive.google.com/file/d/1trVy-Th8c-6i871hMnbc12TDE0pFFvG8/view?usp=sharing

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *