Errata till avhandlingen Global politisk islam?

Sameh Egyptson                                                                                                       8 feb 2023

Errata till avhandlingen Global politisk islam?

I min avhandling förekommer det tyvärr en del sakfel och slarvfel. Jag ber om ursäkt för detta. Trots kontroll- och korrekturläsning måste jag därför komplettera texten med rättelser. Olika personer har hjälpt mig att hitta fel, utöver dem som jag själv har upptäckt. Jag vill tacka dem alla för deras noggranna arbete som hjälper mig att förtydliga min övergripande argumentation. Jag tar i följande rättelser inte upp de, tyvärr, många korrekturfelen.

En första komplettering, Evin Ismails avhandling

Jag har gjort ett stort misstag som rör tidigare forskning. Jag hade inte uppmärksammat en mycket detaljerad avhandling av Evin Ismail i sociologi vid Uppsala universitet från 2022. Avhandlingens titel är The Antisemitic Origins of Islamist Violence. A Study of the Muslim Brotherhood and the Islamic State. Där påvisar hon det gemensamma anti-semitiska temat i både Brödraskapets och Islamiska statens ideologi, ett tema som jag tar upp i mitt kapitel 11 om Brödraskapets människosyn, särskilt kapitel 11.6 om synen på det judiska folket. Även om Evin Ismails avhandling inte handlar om Sverige, skulle den ha varit viktig som bakgrund till mitt kapitel 11. Den hade också kompletterat den torftiga bilden av tidigare forskning i Sverige om Muslimska brödraskapet. Jag ber om ursäkt för detta misstag och särskilt till Evin Ismail.

Bortfallen text på sid. 179

På sid. 179 rad 13 har ett helt stycke med sin fotnot fallit bort. Det ska införas och där ska stå:

En sjätte pusselbit är när den högsta ledare för den marockanska systerpartiet till Muslimska brödraskapet i Egypten, Saad Eddine El Othmani besökte Stockholm 2015. Då bröt det ut en debatt på den arabiskspråkiga, marockanska tidningen Hespress. I kommentarfältet argumenterade några att det var olämpligt att deltaga i ett möte med en delegation från Islamiska förbundet som beskrevs som Muslimska brödraskapet gren i Sverige. Vissa inom Marockos parti ville tydligen vid den tiden hålla sig på avstånd från Muslimska brödraskapet. En annan kommentator, däremot, hyllade Islamiska förbundet i Sverige och beskrev Chakib Benmakhlouf som ”vår emir”.  Med denna pusselbit vill jag bara påvisa hur man i Marocko ansåg det självklart att Islamiska förbundet i Sverige var en gren av Muslimska brödraskapet, oavsett om man gillade detta eller inte.313a

Ny fotnot ska införas nedtill: 313a Hespress, ” ساسة مغاربة يلاقون جمعويّين بضواحي ستوكهولم”, 2015-10-13. ”أميرنا شكيب بنمخلوف”.
https://www.hespress.com/ساسة-مغاربة-يلاقون-جمعويّين-بضواحي-ست-248072.html

Arkiv, 2020-12-29. https://archive.ph/7oFeW

Rättelse om Mohamed Ibrahim (Benmakhlouf), felaktig uppgift om styrelseposter. Ordförande i SUM ska vara generalsekreterare i Islamic Relief och ledamot av SUM:s styrelse.

1. På sid. 21, rad 28.

Står: Mohamed Ibrahim Benmakhlouf; bl.a. ordf. i SUM

Ska stå: Mohamed Ibrahim Benmakhlouf; bl.a. Generalsekreterare i Islamic relief och ledamot i SUM:s styrelse

2. På sid. 311, Tabell.

Står: Mohamed Ibrahim Benmakhlouf, Andra organisationer i nätverket, 2,3

Ska stå: Mohamed Ibrahim (Benmakhlouf), Andra organisationer i nätverket, 2

3. På sid. 640 rad 5.

Står: Mohamed Ibrahim (ordförande i Sverige unga muslimer, SUM)

Ska stå: Mohamed Ibrahim (Benmakhlouf): (Generalsekreterare i Islamic relief)1532a

Den nya fotnoten ska tillfogas nedtill på sidan: 1532a. Islamic Relief, Kontakta oss, Kansliet,

https://web.archive.org/web/20210724224855/https://islamic-relief.se/kontakta-oss/

Rättelse om Yasir Al-Sayed Issa, pressansvarig i SUM, förväxlad med hans bror Mustafa och  dennes uppdrag som ordförande i SUM (se bl.a. sid 21).

4. På sid. 260 rad 18–19.

Står: Yasir Al-Sayed Issa (ordförande i Sveriges unga muslimer,

Ska stå: Yasir Al-Sayed Issa (pressansvarig i Sveriges unga muslimer)542a
Den nya fotnoten ska tillfogas nedtill på sidan. Ska stå: 542a Sveriges unga muslimer, SUM-Konferens 2010, utan datum. Arkiv 2022-01-27: https://archive.ph/cpeTB

5. På sid. 312, rad 7–8 nedifrån.

Står: År 2013 kritiserade den tidigare ordföranden för SUM, brodern Yasir Al-Sayed Issa

Ska stå: År 2013 kritiserade pressansvarig för SUM, brodern Yasir Al-Sayed…

6. På sid. 327. Tabellen om Ibn Rushd, sista raden.

Står: Yasir Al-Sayed Issa – ordförande i SUM

Ska stå: Yasir Al-Sayed Issa – pressansvarig i SUM

Rättelse om Mostafa Kharraki, felaktig uppgift om styrelsepost, inte ordförande i IFiS utan ordförande i IFiS:s stiftelse

7. På sid. 327. Tabellen om Ibn Rushd, andra raden.

Står: Mostafa Kharraki – ordförande i IFiS
Ska stå: Mostafa Kharraki – ordförande för IFiS:s stiftelse

8. På sid. 327, fotnot 723.

Tillfoga följande text sist i fotnot 723. Ska tillfogas:

Angående Mustafa Kharakis post i IFiS:s Stiftelse, se redovisningen för år 2016 i följande länk om Årsredovisningar för Islamiska förbundets stiftelse,
https://drive.google.com/drive/folders/1pITVaa4I7XE6VcZrWIRZcogY3R87GTr?usp=sharing

Se även sid. 351, fotnot 801.

Övriga rättelser

9. På sid. 66, rad 6–7 nedifrån

Står: Tidskriften Salaam gavs ut av Islamiska informationsförbundet (IIF), grundat 1988, och den gavs ut mellan 1989 och 1999.

Ska stå: Tidskriften Salaam gavs ut av Islamiska informationsförbundet (IIF), grundat 1981, och den gavs ut mellan 1981 och 2000

10. På sid, 104, rad 1 i stycket 2.6 Svårigheter med forskning i ämnet

Står: bristen på öppenhet hos de islamiska organisationerna, eftersom…

Ska stå: bristen på öppenhet hos de islamiska organisationer som jag undersökte, eftersom…

11. På sid. 110, rad 19. Om Mohamed Temsamani.

Står: arbetade vid Muslimska Brödraskapets parti Frihets- och rättvisepartiets kontor i Kairo…

Ska stå: praktikarbetade vid Muslimska Brödraskapets parti Frihets- och rättvisepartiets kontor i Kairo…

12. På sid. 174, rad 8.

Står: I denna artikel berättar Helbawy, påtagligt besviken, att han inte hade fått något stöd från det svenska Islamiska förbundet (IFiS) i sin kritik mot egyptiska Brödraskapets ledning.

Ska stå: I denna artikel framgår att Helbawy, påtagligt besviken, inte hade fått stöd i sin kritik mot egyptiska Brödraskapets ledning.

13. På sid. 178, tredje stycket, andra raden.

Står: svenskspråkiga tidskrift Rabita

Ska stå: arabspråkiga tidskrift Rabita

14.  På sid. 194, Tabell: Grundargestalter i nationella brödraskapsorganisationer i Europa

Står: Ali Ghaleb Himmat. Ska stå: Ali Ghaleb Himmat – Syrien.

I nedersta rutan till höger i tabellen har texten förskjutits. Ska stå:

Mahmoud Aldebe – Jordanien

Abdallah ben Mansour –Tunisien.

Mostafa Kharraki – Marocko.

15. På sid. 195, rad 4 nedifrån.

Står: Jag ska återkomma till Agbors resultat nedan (se Figur 2 i kapitel 5.X).

Ska stå: Jag ska återkomma till Agbors resultat nedan (se sid. 225–226).

16. På sida 197, rad 4

Står: Jamaat-e-Islami är den organisation som Abu A’la Maududi ursprungligen grundade år 1938,

Ska stå: Jamaat-e-Islami är den organisation som Abu A’la Maududi ursprungligen grundade år 1941,

17. På sid. 217, rad 8 nedifrån.

Står: känd islamistisk filosofi och ideolog

Ska stå: islamistisk filosof och ideolog

18. På sid. 262,  fjärde raden efter rubriken 6.5.

Står: De årliga konferenserna som har hållits vid julhelgen i Stockholmsmoskén har varit viktiga,…

Ska stå: De årliga konferenserna som har hållits vid julhelgen har varit viktiga,…

19. På sid. 273, fjärde stycket, andra raden.

Står: från UAE genom en privat donation 1995.

Ska stå: från UAE genom en privat och/eller statlig donation 1995.

20. På sid. 283 fotnot 588

Står: SVT, Kaliber, 2017-09-11, ”Diktaturen, kyrkan och kampen om de nyanlända”. Svenska Dagbladet, ledarartikel, 2017-09-134, ”Staten ska inte sponsra förtryckarregimer”.

https://web.archive.org/web/20220922195659/https://www.svd.se/a/Aogxz/staten-ska-inte-sponsrafortryckarregimer

Ska stå: Svenska Dagbladet, ledarartikel, 2017-09-134, ”Staten ska inte sponsra förtryckarregimer”.

https://web.archive.org/web/20220922195659/https://www.svd.se/a/Aogxz/staten-ska-inte-sponsrafortryckarregimer

21. På sid. 287, tabellen, tabellhuvudet.

Står: Styrelsemedlemmar i Förenade islamiska församlingar i Sverige (FIFS)

Ska stå: Styrelsemedlemmar i Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS)

22. På sid.  288, tabellen, fjärde raden.

Står: Mohamed Temsamani, Ordf. Ibn Rushd, Talesman IFIS, Miljöpartiet ***

Ska stå: Ordf. i FIFS, Projektsamordnare/verksamhetsutvecklare i Ibn Rushd, Talesman för IFiS. Miljöpartiet***

23. På sid. 288. Tabellkommentaren.

Sist i tabellkommentaren, efter ordet Turkiet, ska följande länk infogas som källangivelse. Ska stå:

http://web.archive.org/web/20160121065339/http://ibnrushd.se/index.php/kontakt

24. På sid. 301 fotnot 625. Fotnoten ska tillfogas följande text efter länken. Ska tillfogas: Se också

Mahmoud Aldebe, لكتلة السياسية الإسلامية ماضي مشرف, (Det islamiska politiska blockets hedervärda förflutna), Al-Noor, 2014-04-17.
http://web.archive.org/web/20160517120448/http://www.alnoor.se/article.asp?id=240235

25. På sid. 307 rad 2 nedifrån.

Står: Rashid Musa (ordförande i SUM, tidigare aktivist i MMRK, samt ledamot av styrelsen för den europeiska ungdoms- och studentorganisationen FEMYSO, grundad av FIOE)

Ska stå: Rashid Musa (tidigare aktivist i MMRK, ordförande i SUM, medlemsorganisation i den europeiska ungdoms- och studentorganisationen FEMYSO, grundad av FIOE).

26. På sid, 308, rad 1

Står: Zaynab Ouahabi (styrelsemedlem i Ibn Rushd)

Ska stå: Zaynab Ouahabi (verksamhetsutvecklare i Ibn Rushd) (se fotnot 561)

27. På sid. 318, rad 12 nedanifrån.

Står: Sveriges Television avslöjade att miliserna…

Ska stå: Sveriges Radio avslöjade att miliserna…

28. På sid. 322, rad 4.

Står: Men ordföranden är ändå en man.

Ska stå: Men mötesordföranden är ändå en man.

29. På sid. 325, rad 10 nedifrån.

Står: Bland deltagarna var Mostafa Kharraki som ordförande och Mahmoud Khalfi som sekreterare.

Ska stå: Bland deltagarna var Mostafa Kharraki och Mahmoud Khalfi som båda var justeringsmän.”

30. På sid. 360, rad 9.

Står: FEMYSO, grundades på en kongress i Stockholm 2003.

Ska stå: FEMYSO, grundades på en kongress i Stockholm 1995.

31. På sid. 377, rad 4.

Står: använda al-Banna (1916–1949)

Ska stå: använda al-Banna (1906–1949)

32. På sid. 429, rad 5.

Står: Vid denna konferens deltog kända medlemmar i Muslimska Brödraskapets internationella nätverk…
Ska stå: Vid denna konferens deltog kända aktörer i Muslimska Brödraskapets internationella nätverk såsom…

33. På sid. 493 rad 4 och sid. 509, rad 14 nedifrån.

Yusuf al-Qaradawis bok har getts felaktigt namn på svenska.

Står: (Islamiska rörelsens prioriteringar under den kommande perioden)

Ska stå: (Prioriteringar för den islamiska rörelsen).

34. På sid. 518 not 1297 och sid. 729 rad 8–9.

Åter en svensk översättning av en boktitel av al-Qaradawi.

Står: (De juridiska grunderna för relationer mellan muslimer och icke-muslimer)

Ska stå: (De rättsliga grunderna för relationerna mellan muslimer och icke muslimer)

35. På sid. 553, rad 5

Står: avreste en av de ledande medlemmarna i Islamiska förbundet, Tarif Al-Sayed Issa…

Ska stå: avreste en av de ledande medlemmarna i Muslimska brödraskapet, Tarif Al-Sayed Issa…

36. På sid. 533, rad 11.

Står: såväl Salah som Mustafa och Kharraki en utstuderad form av taqiyyah.

Ska stå: såväl Salah som Mustafa och Khalfi en utstuderad form av taqiyyah.

37. På sid. 566, rad 5–6 nedifrån.

Står: Han är också styrelsemedlem för islamiska församlingar i Sverige (IFIS)

Ska stå: Han är också styrelsemedlem för Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS)

38. På sid. 597, första stycket, tre rader från slutet.

Står: moské i Alby i Botkyrka kommun

Ska stå: moské i Botkyrka kommun

Följande text ska tillfogas till fotnot 1417. Ska tillfogas efter sharing:

Projektledaren skriver i ett e-mail till mig den 13 oktober 2020 att det nämnda projektets planer till stor del resulterade i en moské i Botkyrka. Se följande mail i avhandlingens arkiv:
https://drive.google.com/file/d/1qm7-adOhYpQ4wLyb90Tv3Bo0L7j04-Fh/view?usp=sharing

39. På sid. 601, rad 7.

Fotnot 1425 är felaktigt placerad. Den ska placeras efter citatet, på rad 10.

40. På sida 604, rad 6, 9 och 12. Samt på sid. 657, sista raden. Samt på sid. 694, rad 8.

Står: Brunnsvik.

Ska stå: Bommersvik

41. På sid. 645 fotnot 595. I slutet av fotnoten ska tillfogas:

Jag grundar mig på uttalanden om släkten som gjordes i Thailand i en intervju med Yasri Khan själv. Se Bangkok post, ”Peace talks fail to halt bomb attacks”. 2013-03-03.

https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/338511/peace-talks-fail-to-halt-bomb-attacks.

Arkiv, 03-03-2013. https://archive.ph/ZN0JQ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *