Här är en dokumentation av styrelsemedlemmarna som Skolinspektionen beskriver ”olämpliga”

Utdrag från min nya bok Bosättning Muslimska Brödraskapets organisation och vision med alla källor och länkar till dokumenten s. 146-157

Sveriges islamiska skolor (sis)

Sveriges islamiska skolor är en stiftelse som grundades av Islamiska förbundet enligt förbundets hemsida. I den samlas alla skolor som grundades av förbundet. 

Ett konstitutionsmöte hölls i Stockholm den 2 februari 1991 där Rodani Abdelsami, Mostafa Kharraki, Ahmed Ghanem, Haytham Rahmeh, Lahcene Mokhtari, Mahmoud Aldebe och Chakib Benmakhlouf deltog. Stiftelsen ansökte om registreringsnummer hos Skatteverket och med ansökan bifogades en kopia på det konstituerande mötets protokoll samt en kopia av stadgarna. I stadgarna anges att syftet med förbundet är att etablera:

”..grundläggande och avancerad utbildning och utveckla utbildningen för muslimska barn med hänsyn till den islamiska kulturen och det arabiska språket”.[1]

I en rapport om verksamheten vid den islamiska skolan i Stockholm skrev Chakib Benmakhlouf i Islamiska förbundets tidskrift Rabita:

”När vi grundade skolan, [i Stockholm] satte vi upp Tawtin, bosättningen (etablering av islam i en annan miljö än en islamisk sådan) som slogan. Innebörden av denna Tawtin kräver fokus på svenska som skolans huvudspråk och den svenska läroplanen, förutom det som strider mot islam, vilket är lite. Dessutom påverkas skolans allmänna atmosfär främst av islamisk karaktär. Vi hittade studenter som fastade på måndagar eller torsdagar. Således har vi hanterat några ämnen som strider mot islam. Dessutom har vi infört några justeringar inom gymnastik och idrott där vi separerade pojkar och flickor från första klass. Musik ersattes med religiösa sånger. När det gäller teorier som strider mot Islam, som t.ex. Darwins teori, jämför läraren dem med islamiska läror för att särskilja misstagen i sådana teorier.”[2]

I rapporten från Sveriges muslimska råd publicerad på Islamguidens hemsida (som fick hederspriset 2009 av Studieförbundet Ibn Rushd, med ett certifikat undertecknat av Othman Al Tawalbeh, vik. rektor i studieförbundet, och Temmam Asbai, tidigare ordförande för Islamiska förbundet),[3] där skälen till etableringen av islamiska skolor förklaras under titeln ”Sveriges Islamiska skola”:

”Det andra problemet som muslimer fruktar är sexuell pornografi i skolorna, där den sexuella revolutionen har spridit sig från universitetet till gymnasieskolan och grundskolan. Idag finner vi att det inte finns någon svensk flicka som vill förbli oskuld. Det är viktigt för flickor att vara sexuellt aktiva enligt deras kompisars tycke!! Dessutom noteras att abortfrekvensen bland svenska flickor är mycket hög. Den sjuka företeelsen har spridit sig till utlänningarnas döttrar som har sex i hemlighet och sedan utförs en hymenorrhaphy (rekonstruktionskirurgi av mödomshinnan) med hjälp av svenska läkare och socialarbetare, utan att informera deras familjer, detta pga. att man fruktar en reaktion med dödlig utgång ifall att familjerna får kännedom om det. Efter att ha fått kännedom om dessa fruktansvärda fakta på Sveriges skolor är de svenska myndigheterna fortfarande förvånade över det faktum att muslimer och deras familjer flyr från denna ruttna miljö till säkerhet, fred och trygghet i de islamiska skolornas famn.”[4]

Synen på jämställdhet är extremt reaktionär och passar inte in i skolsystemet och strider mot svenska läroplan. På Islamiska förbundets hemsida[5] fanns det en länk som förklarade att Sveriges islamiska skolor består av sex grundskolor, förskolor och gymnasieskolor. År 2009 bestod stiftelsen av den Islamiska skolan i Stockholm och dess chef Khemais Bassoumi, Al-Azhar skolan i Stockholm och dess chef Bashir Aman, Al-Azhar skolan i Örebro och dess chef Burhan Mohammed Ali, Iman Skolan i Uppsala och dess chef Khodr Ali, Römosseskolan i Göteborg och dess direktör Abdirizak Waberi samt den islamiska skolan i Växjö och dess chef Ismail Abu Helal.[6] Informationen om dessa skolor stämde enligt arkiv i svenska myndigheter fram till utgivning av min bok ’Holy White Lies’ 2018.

Chakib Benmakhlouf talar på hemsidan Islameyat om sin roll i etableringen av Sveriges islamiska skolor och säger:

”Det andra området där vi gjorde många framsteg, genom Allahs Allsmäktiges nåd, är etableringen av skolor. Vi grundade den första skolan 1995. Sedan grundade vi andra skolor i Sverige [nu 6 skolor med filialer]. Dessa skolor är modellskolor; hela budgeten är från det svenska utbildningsministeriet. Det studerar nästan två tusen muslimska barn i dessa skolor. Ungdomarna som började i dessa skolor för 15 eller 16 år sedan fortsätter sedan sina studier vid universitet. Några av dem har tagit examen och har goda positioner. Vi kan hävda att detta är ett experiment (av officiella islamiska skolor i en icke-islamisk miljö). Vi säger ”officiella” eftersom de tillhör det svenska utbildningsdepartementet och de finansieras också av detta departement. De omfattas av svensk lag och övervakas av de svenska inspektörerna både vad gäller det administrativa och det finansiella.”[7]

Skolorna blev under åren kända för olika skandaler som berör synen på flickor.

Römosse Göteborgsskolor (Römosseskolan)

Skolan grundades av Föreningen Islamiska skolan i Göteborg (Föreningen Framstegsskolan i Göteborg). Enligt stadgan från 1999 som lämnades till Skolverket är skolans syfte att bedriva undervisning för muslimska barn med hänsyn till den islamiska kulturen och den arabiska skolan. Styrelsen bestod av Abdirizak Waberi, Abdullah Almasri och Abdulgani Ali.[8] Den sistnämnde var ordförande för islamiska förbundet i Göteborg,[9] och är nuvarande ordförande för islamiska förbundet i Sverige.[10]

De senaste årsrapporterna visade att styrelsen på senare tid bestått av: Chakib Benmakhlouf, Mohammed Yasin, Khemais Bassoumi, Mostafa Kharraki, Temmam Asbai, Bachar Ghanoum, Tarek Mourad, Khodr Ali, Ahmed Booshi, Khereddine Khachlouf, Fatima Marrakchi, Abdirizak Waberi och Abdulgani Ali. Merparten av listan består av gruppen av grundare och före detta ordförande för Islamiska stiftelsen. Enligt årsredovisningen för 2020 är det tydligt att denna organisation har haft en nettoomsättning på mer än 75 miljoner kronor under det senaste året och att dess nuvarande kapital är mer än 39 miljoner kronor. Organisationen driver tre grundskolor samt en förskola i Göteborg; Stora Römosseskolan i Gårdsten, Lilla Römosseskolan i Rannebergen, Romömosseskolan i Agnesberg och Römosseförskolan på Hammarkullen. Enligt utbildningsstatistiken för 2021 har svenska skolor i genomsnitt 71,1% behöriga lärare. Enligt samma statistik har Römosseskolan i Gårdsten i genomsnitt 48,1% behöriga lärare.[11] På den andra skolan, Lilla Römosseskolan, är andelen lärare med lärarlegitimation 32,4%.[12] Den tredje är Römosseskolan i Agnesberg. Denna skola lämnade ingen information i detta avseende.

Rektor Abdirizak Waberi avskedades och polisanmäldes av skolans styrelse i juni 2021. Styrelsen misstänker att han förskingrat pengar som skulle ha gått till eleverna och verksamheten. Waberi accepterar inte beslutet och anser att styrelsen som avskedade honom inte är legitim, eftersom det finns en annan styrelse som anställer honom och att han därför kan fortsätta sitt arbete på skolan som vanligt.[13]Aje Carlbom från Malmö Högskola samt Magnus Ranstorp och Peter Hyllengren från försvarshögskolan beskrev att huvudmannen Abdirizak Waberi kunnat bedriva en islamisk friskola trots att vi i många år vetat att han är en del av ett större islamistiskt nätverk kopplat till Muslimska Brödraskapet i Europa, som skandalöst och krävde att kommunpolitiker och riksdagsledamöter skulle åtgärda detta skyndsamt så att islamister eller extremister inte fortsättningsvis tillåts driva friskolor.[14] 

Framstegsskolan i Stockholm

Skolans huvudman är Stiftelsen Framstegsskolan (namnet Stiftelsen islamiska skolan används ibland). Efter en begäran den 2 november 1991 har stiftelsen fått ett organisationsnummer från Skatteverket. Enligt protokollet deltog Mostafa Kharraki, Mahmoud Al Debe, Haytham Rahmeh, Chakib Benmakhlouf, Ahmed Ghanem, Lahcene Mokhtari och Abdelsami Rodani i konstitutionsmötet och enades då om stiftelsens stadgar och dess villkor. Det viktigaste enligt protokollet var:

”…att ge grundläggande och kontinuerlig utbildning och att främja utbildning av muslimska barn, med särskild hänvisning till den islamiska kulturen och det arabiska språket.”[15]

Enligt de senaste årsrapporterna från Skolinspektionen är organisationens styrelse följande: Chakib Benmakhlouf, Khereddine Khachlouf, Omar Mustafa, Bashir Aman Ali, Mostafa Kharraki, Temmam Asbai, Tarek Mourad, Mohammed Yasin, Abdallah Salah, Khodr Ali och Abdirizak Waberi, Fatima Marrakchi, Bachar Ghanoum och Khemais Bassoumi.

Listan består av den inre cirkeln i Islamiska förbundet bland annat grundare till förbundet, dess dotterorganisationer och tidigare ordförande i dessa organiationer. Enligt hemsidan för Framstegsskolan i Stockholm arbetade Nabil Benaouda, son till dåvarande ordföranden för SMR Helena son till dåvarande ordföranden för SMR Helena Benaouda. Han är gift med Souad Kharraki,[16] dotter till Mustafa Kharraki som sitter i styrelsen. Kharraki har två andra barn som också arbetar på skolan; dottern Chafiya och hennes bror Mohamed Amin Kharraki som är talesman för Islamiska förbundet. Familjen Benmakhlouf har också skolan som arbetsplats. Förutom Chakib som grundade skolan och arbetar där som lärare har hans fru Aziza en central roll bredvid hennes arbetsplats på Imanskolan.[17]

År 2018 blev skolan av med sin lokal för grundskoleutbildning.[18] Stiftelsen köpte ett aktiebolag som driver grundskoleutbildning, English School Scandinavia AB. I aktiebolagets styrelse satt samma styrelse som i siftelsen. I februari 2020 stängdes skolan efter att Förvaltningsrätten i Stockholm bedömde att bristerna i skolans ägar- och ledningskrets var mycket allvarliga och att det därför var befogat av Skolinspektionen att dra in skolans tillstånd.[19] Ägare till aktierna var i protokoll daterat 15 september 2020[20] Stiftelsen Framstegsskolan. I protokoll daterat 13 september 2021[21] står tre privatpersoner som ägare, nämligen Fatima Marrakchi, Bachar Ghanoum och Khemais Bassoumi. Bolaget hade enligt årsredovisningen 2019-2020 en omsättning på drygt 33 miljon kronor med ett eget kapital på drygt 6 miljoner kronor.

Enligt årsredovisningen 2019-2020 hade Stiftelsen Framstegsskolan haft en nettoomstättning på 11 miljoner och ett eget kapital på över 7 miljoner.[22] Enligt utbildningsstatistiken för 2017 är andelen lärare med lärarlegitimation 50,5% jämfört med 71,4% i genomsnitt i Sverige.[23] Stiftelsen driver idag en skola i Rågsved 1-9. Skolorna har inte lämnat någon information till Skolinspektionen de senaste åren.

Al-Azharskolan i Örebro

Abdulfatah Sammantar ansökte om ackreditering för skolan i februari 2002. En kopia av skolans konstitutionsmöte från 1997 bifogades ansökan. Namnen på grundarna var: Abdirisak Aden, Mohamed Younes, Abdi-Aziz Farah Ali, Jalal Habosht , Abdulrahman Sheik Gebril, Marika Westerberg, Abdulkadir Salad Ali, Farah Elmi Ali och Bashir AmanAli.[24]

Enligt rapporter från Skolinspektionen tillhandahöll skolan ekonomiska rapporter från 2010 till 2016. Bland tjänstemännen var: Bashir Aman Ali, Yonis Jibril Abokor, Burhan Mohamed Ali, Ali Abdullahi Mohamed, Ibrahim Osman Bouraleh och Mohamed Khalil Ibrahim.

På skolans hemsida 2017 uppgavs att Burhan Mohamed Ali, en av grundarna, var skolans chef.[25] 2019-2020 har skolan fått över 30 miljoner kr från offentliga medel. Eget kapital var 1,9 miljoner kr. I utbildningsstatistiken för 2021 är andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet att utöva yrket i grundskolan i Mellringe 48,8% jämfört med 71,1% i genomsnitt i Sverige.[26]

När det gäller den andra skolan, Al-Azhar skolan i Vivalla, är andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet att utöva yrket i grundskolan 59,9% jämfört med 71,1% i genomsnitt i Sverige.[27]

Den 14 juni 2021 stängde Skolinspektionen två skolor i Örebro, nämligen Al-Azharskolan i Vivalla och Al-Azharskolan i Mellringe. Bakgrunden är enligt Skolinspektionen att det fanns allvarliga brister som rör huvudmannens ägar- och ledningskrets. Beslutet innebär att Al-Azhar stiftelsen i Örebro inte får bedriva skolor, då godkännandet dras tillbaka.[28]

Al Azharskolan i Stockholm

Skolan Al Azharskolan i Stockholm grundades den 12 juni 1997 enligt konstitutionsmötets protokoll. Abdirisak Aden valdes till styrelseordförande där styrelsen bestod av Mohamed Younes, Ibrahim Osman Bouraleh, Abdulkadir Sh. Mohamed, Ismahan Ayranci, Adel Shalaby, Bashir Aman Ali och Birgit Geiger.

I stadgarna står att målet med etableringen är att främja och skydda identiteten hos muslimska barn och bevara det arabiska språket som det viktigaste sättet att skydda och upprätthålla en muslimsk religiös, kulturell och social enhet.[29] Det är värt att nämna att Abdirisak Aden var kandidat för Socialdemokraterna i lokalvalet. Hans namn sattes på FN:s terroristlista efter händelserna den 11 september 2011 som en av tjänstemännen i al-Barakat Bank som anklagades för att finansiera terrorism. Länsstyrelsen i Stockholm har också avskedat honom från styrelsens ordförandeskap efter att han agerat odemokratiskt inom skolan.[30] I SVT-programmet ”I Skolans våld” avslöjade man att elever saknades i skolan utan att man i enlighet med lagen hade informerat myndigheterna. Man upptäckte att eleverna fanns utomlands och gick i strikta islamiska skolor där. Rektorn vägrade upprört att svara på frågor. Efter inspelningen sa filmproducenten att fotografen blev attackerad av skolans personal. Kameran blev stulen och filmen togs bort.[31]Al-Azharstiftelse är idag en koncern som bedraiver egen verksamhet i en grundskola (Al-Azharskolan i Vellingby) med tillhörande förskola (Al-Azhar Förskola i Vellingby) och yttligare en förskola (Al-Azhar Förskola i Hjulsta). Konsernen  har fyra aktiebolag, nämligen Edinit AB, Al Azhar AB, Al-Azhar Förskolor AB och Al-Azhar Fastigheter AB.[32] Enligt utbildningsstatistiken för 2020 är andelen lärare med lärarlegitimation, dvs. behörighet att utöva yrket i denna skola, 58,9% jämfört med genomsnittet i Sverige på 71,1%.[33] Enligt koncernens årsredovisning för 2019-2020 ligger eget kapital på mer än 41 miljoner kr med intäkter på mer än 175 miljoner kr.[34] Stiftelsen som äger skolan ansökte vid Investeringsmyndigheten om att få inrätta en islamisk bank. Stiftelsen investerade 10 miljoner kr av skolans intäkter i banken, i strid mot stiftelsens regler.[35] Den tidigare ordföranden och grundaren med fyra medlemmar i styrelsen dömdes för ekonomisk brottslighet med fängelsestraff och näringsförbud i slutet av 2019.[36]

Enligt de finansiella rapporterna från de senaste åren innan domen föll finner vi att styrelsen har inkluderat Chakib Benmakhlouf, Burhan Mohamed Ali, Ibrahim Osman Bouraleh, Bashir Aman Ali, Aisha Salah och Jane Almquist. Bashir Aman Ali arbetade också som imam och predikant vid Rinkebymoskén.[37] Styrelsen bestod av den inre cirkeln i Islamiska förbundet och framför allt grenen i Järva.

Växjö Islamiska Skola

I en ansökan daterad 20 mars 2001 ansökte Ismail Abu Helal, av egyptiskt ursprung, till Växjö kommun i egenskap av ordförande för Islamiska förbundet i Växjö om att få regeringsstöd för inrättandet av en skola inom förbundet, Växjö Islmamiska skola. Dokumenten som lämnades in av skolledningen innehåller stadgar med en artikel 13 som säger, att om stiftelsen upplöses ska stiftelsens kapital återgå till Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS). I avsaknad av den sistnämnda kommer medlen att återgå till Sveriges muslimska råd (SMR).[38]

Abu Helal är imam i Islamiska förbundet i Växjö och var initiativtagare för böneutrop och bygget av den stora moskén i Växjö.[39] På en videoinspelning på moskéns hemsida och Youtube beskriver han sina och sina vänners aktiviteter i Växjö som en erövring av Sverige, ett land som består av polyteister. Han jämställer detta med erövringen av Nordafrika under den islamiska eran och säger:

”Det påminner mig om invasionerna av Musa bin Nusair när de erövrade länder som tillhör polyteisterna. Nu kommer polyteisterna till våra länder […] Här [i Sverige] vi konverterar fruar, systrar, mödrar och bröder till soldater som kämpar i Irak”.[40]

Citaten visar att rektorn till skolan har en religiös extremistisk mission som inte passar i det svenska skolsystemet. 

Skolan drivs för närvarande av Ismail Abu Helal och hans son Omar Abu Helal.[41] Enligt de finansiella rapporterna från de senaste åren som skickats till Skolinspektionen var styrelsemedlemmarna Chakib Benmakhlouf, Bashir Aman Ali, Ismail Abu Helal, Omar Abu Helal, Hussein Taman, Avdi Islami, Ayman Abarq, Jasmine Burhan, Mohammed Al Kilani och Nermin Taha (gift med Henrik Abu Helal).

Merparten av styrelsen består av grundarna och deras släktingar samt hustrun till skolchefens son, som är ledamot i styrelsen. I den finansiella rapporten för 2019-2020 finner vi att skolans eget kapital är mer än 11 miljoner kr och att det har fått mer än 54 miljoner kr i intäkter detta år. Enligt utbildningsstatistik för 2021 är andelen lärare med lärarlegitimation som har behörighet att utöva yrket i skolan 38,5% jämfört med 71,1% i genomsnitt i Sverige.[42]

Imanskolan i Uppsala

Utifrån Skolverkets arkiv ansökte följande personer till skolöverstyrelsen 1995 om att inrätta en skola som drivs av Al-Iman stiftelse: Khedim Ouldadda , Liselotte Ouldadda , Khodr Ali och Maged Ashkar.[43]I en artikel i den första utgåvan av förbundets tidskrift Rabita 1994 hänvisades till muslimernas aktiviteter i Uppsala. Khadr Ali kallades organisationens imam; det är samma organisation som Mahmoud Aldebe arbetade för innan han flyttade till Stockholm.[44] Skolan blev känd efter TV-programmet ”I skolans våld” 2003. I programmet uttalar sig rektor Khadim om att skolan skyddar föräldrar när de misshandlar sina barn. I kapitel 7 presenteras fler detaljer om programmet.

Från folkbokföringsregistret, Skatteverket och på skolans hemsida 2020-2021 kan jag bekräfta att de som grundade skolan fortfarande har nyckelpositioner. Khodr Ali är rektorn för skolan. På skolan arbetar hans dotter Iman och hans fru Sanaa Samra.[45] [46] Från folkbokföringsregistret, Skatteverket och på skolans hemsida 2020-2021 kan bekräftas att de som grundade skolan fortfarande har nyckelpositioner. Khodr Ali är rektor. Styrelsen består enligt de senaste finansiella årsrapporterna som skickats till Skolinspektionen av Khodr Ali, Abdirizak Waberi, Chakib Benmakhlouf, Temmam Asbai, Khereddine Khachlouf, Bachar Ghanoum, Tarek Mourad, Mohammed Yasin, Abdallah Salah, Mostafa Kharraki, Hussein Ibrahim, Ali Khalil, Ahmed Booshi, Maged Ashkar, Fatima Marrakachi och Mahmoud Ibrahim.  Styrelsemedlemmarna utgörs till största delen av grundarna och den inre cirkeln i Islamiska förbundet. Organisationen fick mer än 21 miljoner kr från offentliga medel 2019.[47] Enligt utbildningsstatistik för 2021 är andelen pedagoger med lärarlegitimation och behörighet att utöva yrket i skolan 50% jämfört med genomsnittet i Sverige som är 71,1%.[48]

Kritik mot de islamiska skolorna

Det kan noteras att grundarna av dessa skolor eller deras släktingar fortfarande arbetar som styrelseledamöter, och att Chakib Benmakhlouf har spelat en ledande roll i alla dessa skolor genom sitt medlemskap i styrelserna. Märkligt nog lämnade han styrelsen för al-Azhar skolan i Stockholm innan styrelsemedlemmarna greps trots att de ekonomiska oegentligheterna skedde under den tid han var i styrelsen. De skolor som är anslutna till förbundet har under de senaste åren fått över 300 miljoner kr varje år. I april 2013 avskildes Mahmoud Aldebe från styrelsen för Framstegsskolan i Stockholm. Aldebe anklagade Omar Mustafa för att ha förfalskat verksamhetsberättelsen till Länsstyrelsen. Han anklagade också förbundets Islamiska skolor och sa till Dagens Nyheter:

”De är kända som representanter för Muslimska Brödraskapet i Europa. Alla som finns i Islamiska förbundets styrelse är en del av Muslimska Brödraskapet… Skolorna borde vara neutrala så att ingen religiös aktör tar över som har en egen riktning, inte alla muslimer är en del av Muslimska Brödraskapet. Folk skickar inte sina barn till skolan för att bli framtida broderskapare utan för utbildning”.[49]

Kritik har riktats mot att vissa skolor tillhör förbundet på grund av det begränsade antalet behöriga lärare och för att de inte uppfyller kraven i läroplanen. Den senaste kritiken riktades mot Al-Azhar skola, där de ägnade sig åt böner under studietiden och reserverade skolbussens framdörr för pojkar och bakdörren för flickor.[50] Kritik kom också från Skolinspektionen till Römosseskolan på grund av att pojkarna behandlades annorlunda än flickorna samt fick bättre betyg.[51]

Skolinspektionen kritiserade också Växjö islamiska skola kraftigt och hotade dem med vite för deras oförmåga att ta ansvar för elever som inte nådde den utbildningsnivå som krävs.[52] Skolinspektionen kritiserade också Framstegsskolan i Stockholm för att ha en rektor utan adekvat behörighet.[53]

I tidningen Expressen riktade jag hård kritik mot Socialdemokrater som hjälpte koncernen Islamiska skolor att etablera sig i Sverige. I artikeln kritiserade jag skolornas låga antal lärare med legitimation och att de drivs av islamister.[54]


[1] Skatteverket, Stiftelsen islamiska skolan, kopia av mötesprotokoll 1991-11-02

[2] Rabita nr. 9/1996, s. 6

[3] Islamguiden, Ibn Rushd hederspris 2009 tilldelades Islamguiden, Pressmeddelande 2009-04-01: http://web.archive.org/web/20150417061855/http://www.islamguiden.com/arkiv/ibn_rushd_hederspris_2009.pdf

[4] Sveriges muslimska råd, Islam och muslimer 2001, Islamguiden:

https://web.archive.org/web/20160503095407/http://www.islamguiden.com/islam/islam_sweden.html

[5] Islamiska förbundet i Sverige, länkar: http://web.archive.org/web/20140913231225/http://www.islamiskaforbundet.se/sv/index.php

[6] SIS, Medlemmar: http://web.archive.org/web/20090421072808/http://www.islamiskaskolor.se/arb/members.htm

[7] Al-Shamy Al-Sayed, Intervju med Chakib Benmakhlouf, Islameyat, 2011-11-09: https://web.archive.org/web/20140108132649/http://www.islameiat.com/Pages/Subjects/Default.aspx?id=12486&cat_id=6

[8] Föreningen Islamiska skolan i Göteborg, Stadgar, Skolverket, dnr: 1999-3010

[9] Kampe Gunnar och andra, Olika religioner kan leva sida vid sida, Göteborgs-posten, 2006-02-2006:
https://web.archive.org/web/20210906081142/https://www.gp.se/debatt/olika-religioner-kan-leva-sida-vid-sida-1.1184280

[10] Islamiska förbundet, ABDULGANI ALI VÄLJS TILL NY ORDFÖRANDE FÖR ISLAMISKA FÖRBUNDET I SVERIGE, 2019-11-06: https://web.archive.org/web/20201102110819/https://www.islamiskaforbundet.se/nyordf2019/

[11] Skolverket, utbildningsguiden, Römosseskolan:
https://web.archive.org/web/20210803140502/https://utbildningsguiden.skolverket.se/skolenhet?schoolUnitID=72408586

[12] Skolverket, utbildningsguiden, Lilla Römosseskolan: https://web.archive.org/web/20210803140737/https://utbildningsguiden.skolverket.se/skolenhet?schoolUnitID=23522104

[13] GP, Römosseskolans rektor är polisanmäld och avskedad av skolans styrelse, 2021-06-04: http://web.archive.org/web/20210701132153if_/https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/r%C3%B6mosseskolans-rektor-%C3%A4r-polisanm%C3%A4ld-och-avskedad-av-skolans-styrelse-1.48667798

[14] Carlbom Aje, Magnus Ranstorp och Peter Hyllengren, Stäng Römosseskolan – granska liknande skolor, GP 2021-08-13:
https://web.archive.org/web/20210813054423/https://www.gp.se/debatt/st%C3%A4ng-r%C3%B6mosseskolan-granska-liknande-skolor-1.52795879

[15] En kopia av ansökan om organisationsnummer hos Skatteverket. Organisationsnummer: 802016-1926

[16] Ratsit, Souad Kharraki:  http://web.archive.org/web/20170302121803/https://www.ratsit.se/19810608-Souad_Kharraki_Solna/ssml3RyKLGqViNAoTuoDEWtvJYnYBeEuqSfvXFW-Hio

[17] Framstegsskolan i Stockholm, Kontakta personalen direkt: http://web.archive.org/web/20161107131927/http://fsskolan.se/kontakta-oss/personal/

[18] Qureshi Fatma, Framstegsskolan måste flytta, Mitti Kista/Rinkeby/Tensta,
2013-08-03: https://web.archive.org/web/20210903132629/https://www.mitti.se/nyheter/framstegsskolan-maste-flytta/repdpnrch%21yBtXKzWqs9@xGyf2efnXg/

[19] TT, SVT Nyheter, Domstolsbeslut: Friskola ska stängas direkt, 2020-02-14:
https://web.archive.org/web/20200214123825/https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/domstolsbeslut-friskola-ska-stangas-direkt

[20] https://drive.google.com/file/d/1xF_tz8xo1KXOEEk470aqwYQDbReDIyb9/view?fbclid=IwAR06SVAbAHkb1LuHi2YZBBrJg-5TE_nUpcWwiE0GJlgK5wJXcXaKN-B-cD8

[21] https://drive.google.com/file/d/129xLS1R7uP-OM-1VkA06T9_x4zOGnnvo/view?fbclid=IwAR2dZ2N0GYWKn3F0xbulN5Xhf9bfiyuyfE1C6f1_rlIkjPkNwF2sSC4jJQo

[22] Skatteverkets arkiv. Org. Nr: 802016-1926

[23] Skolverket, Utbildningsinformation, Framstegsskolan i Stockholm:
http://web.archive.org/web/20180129090447/http://www.utbildningsinfo.se/grundskola/2.362/details?id=e.sv.72684556GRGRLAR01

[24] Skolverket, Dnr 47-2002-1369 (2002-06-10)

[25] Al-Azhar School i Örebro, personal: https://web.archive.org/web/20171116145730/http://www.alazharorebro.se/personal/

[26] Skolverket, utbildningsguiden, Al-Azhar skolan Mellringe:

http://web.archive.org/web/20210724142807/https://utbildningsguiden.skolverket.se/skolenhet?schoolUnitID=76760571

[27] Skolverket, utbildningsguiden, Al-Azhar skolan i Vivalla:
http://web.archive.org/web/20210724145058/https://utbildningsguiden.skolverket.se/skolenhet?schoolUnitID=77179813

[28] SVT, 2021-06-14, Skolinspektionen stänger två Al-Azharskolor i Örebro:
http://web.archive.org/web/20210724152050/https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/skolinspektionen-stanger-tva-i-orebro

[29] Kopia på ansökan om organisationsnummer hos Skatteverket registrerad
1997-07-25

[30] SR, Aden sparkad från styrelse, 2012-01-25:
http://web.archive.org/web/20180305134411/http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=37913

[31] SVT, I skolans våld, 2004-05-12, kopia på bokens drive: https://drive.google.com/open?id=1xXL90IVeXhGKI36xxE3n60AldSrAIzHs

[32] Mer info-hemsidan:
http://web.archive.org/web/20171117081330/https://www.merinfo.se/foretag/AL-AZHAR-STIFTELSEN-8024044888/3opb4ns-zw06/styrelse-koncern

[33] Skolverket, Utbildningsguiden: https://web.archive.org/web/20210724144240/http://web.archive.org/screenshot/https://utbildningsguiden.skolverket.se/skolenhet?schoolUnitID=37796564 

[34] Brev från Skolinspektionen daterat 2017-11-24

[35] Hertz Evelina, Al-Azharskolans ägarstiftelse har satsat 10 miljoner i muslimsk bank, Hesselby, 2017-05-03: http://web.archive.org/web/20201111193057/https://www.mitti.se/nyheter/al-azharskolans-agarstiftelse-har-satsat-10-miljoner-i-muslimsk-bank/repqdu!BVN8QS04HHHlnjKzXEZwqQ/

[36] SVT Nyheter, Stockholm, Tog miljoner från friskolor för att starta bank – döms i hovrätten, 2019-10-17: https://web.archive.org/web/20191018142800/https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/dom-i-svea-hovratt-mot-al-azharstiftelsens-forra-styrelse

[37] Boström Lars, ”Gud för mig är livet, utan Gud kan jag inte leva”, Dagens Nyheter, 2012-01-23: http://web.archive.org/web/20151206082626/http://www.dn.se/insidan/gud-for-mig-ar-livet-utan-gud-kan-jag-inte-leva/

[38] Skolverket, Dnr. 43-2001: 1182

[39] Wallgren Jocke & Bergman Jonatan, Imamen om planerna på böneutrop: ”Skadar inte svensk kultur”, SR, 2018-02-12: https://web.archive.org/web/20210901154924/https://sverigesradio.se/artikel/6884690

[40] Islam TV, Islamic Center i Växjö, Sverige. En kopia på bokens enhet: https://drive.google.com/open?id=1dAD0s5dC8GAgROhElLADhslusPVhHNjH

[41] Mejl från Skolverket 2017-11-13

[42] Skolverket, utbildningsguiden, Växjö Islamiska skola, Förskoleklass och Grundskola – Fristående: http://web.archive.org/web/20210724135320/https://utbildningsguiden.skolverket.se/skolenhet?schoolUnitID=11860102

[43] Skolverkets arkiv, (skolmyndigheten). Kopia på ansökan nådde institutionen
1995-07-24 Dnr . 95: 137

[44] Rabita, nr 1, oktober 1994, s. 3

[45] Ratsit’s website, Khodr Ali:  http://web.archive.org/web/20171117165229/https://www.ratsit.se/19600701-Khodr_Ali_Uppsala/Dv7Tmjs0RUrpCJOXocRlUX7OQzDwGLeyi_Bx-Gr6lh8

[46] Imanskolan, Personallista 2020-2021, kopia i bokens arkiv: https://drive.google.com/file/d/1fP8wM2WFGGFUJhYnJ1bCxFx6ljzv3cLL/view?usp=sharing

[47]

 Imanskolan, Årsredovisning, 2019-2020: https://drive.google.com/file/d/14TPXcXp_v4XtvWeUYksOYA-QxPqjvvUU/view?usp=sharing

[48] Skolverket, Utbildningsinformation, Imanskolan: http://web.archive.org/web/20180129085551/http://www.utbildningsinfo.se/grundskola/2.362/details?id=e.sv.65459851GRGRLAR01

[49] Dagens Nyheter, Nya anklagelser mot Islamiska förbundet, 2013-04-19: https://web.archive.org/web/20160519135311/http://www.dn.se/nyheter/sverige/nya-anklagelser-mot-islamiska-forbundet/

[50] SVT 12-09-2017, Al-Azharskolan får ny kritik: Håller bön på lektionstid: http://web.archive.org/web/20170914022509/https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/al-azharskolan-far-ytterligare-kritik-haller-boner-pa-lektionstid-1

[51] Skolinspektionen, 2015-11-27, Dnr 44-2015:4263: http://web.archive.org/web/20180214171022/https://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=537385

[52] Nilsson Pea, Allvarliga brister vid Växjöskolan, SVT 2016-06-21: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/allvarliga-brister-vid-vaxjoskola?mobilmeny=1

[53] Skolinspektionen, 2017-05-03, Dnr 44-2015:9871: https://web.archive.org/web/20180214171617/http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=572605

[54] Egyptson Sameh, Så banade S väg för islamisternas skolor, Expressen, 2020-12-07:
https://web.archive.org/web/20210817180718/https://www.expressen.se/debatt/sa-banade-s-vag-for-islamisternas-skolor/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *