Avslutande ord i samband med slutförandet av boken Bosättningen och sista delen av översättningen av Heliga Vita lögner.

Till mina läsare!

Efter utgivningen av Erövringen i oktober 2020 fortsatte mina läsare att be om en kompletterande översättning av Heliga ”Vita” Lögner. Som jag skrev i sluträkningen av Erövringen var kostnaden för en auktoriserad översättare omöjlig att finansiera. Dessutom behövde texten uppdateras eftersom det handlar om Muslimska Brödraskapets levande organisationer. Under 2020-2021 har mitt reseföretag också haft stora svårigheter med COVID. Det har också varit svårt att söka en forskartjänst eftersom arbetet med att samla information kan strida mot etiska forskningsregler. Bosättningen mötte samma öde som Erövringen. Inga myndigheter, fonder eller institutioner ville bidra ekonomiskt till en professionell översättning. Jag ville inte heller upprepa försöket att försöka involvera politiska partier eftersom vi endast fått erbjudande från ett svenskt parti med krav att vi placerade deras logo på boken. Det var ett svårt beslut att ta. Ska jag ägna all min tid till översättning och uppdatering eller nöja mig med att jag skrivit och publicerat Holy White Lies.

När jag fick erbjudande att få hjälp med översättningen från den språkbegåvade Mercedes Wahlby blev jag uppmuntrad och tog beslut att uppdatera texten. Det blev nya Googlesökningar, nya kontakter med arkiv och myndigheter samt nya samtal och mail. Jag fann flera nya fynd och ny information som bekräftar min tes. Dessutom hittade jag flera medlemmar från den andra generationen i nätverket som är födda i Sverige men ändå skriver sitt namn på olika sätt för att dölja nepotismen inom organisationen.

När halva boken var översatt fick jag beskedet att Mercedes hade fått andra uppgifter att sköta vilket innebar att jag var tvungen att arbeta inte bara med uppdatering utan också med översättning. Efter översättningen var färdig kom det stora arbetet med att korrekturläsa boken. Vänner ställde upp och dessa finns också namngivna i boken.

Ibland skriver jag vi i olika sammanhang. Detta beror på att min fru Pia har delat varje steg och beslut med mig. Pia hjälpte inte bara till med översättning och ordval, redaktörsarbete, korrekturläsning, layout, googlesökningar och omslag utan har också varit tvungen att leva med en författare utan inkomst under dödshot. Mina barn har fått stå ut med en pappa som lagt all sin tid på detta projekt och därmed inte varit helt närvarande vid viktiga milstolpar i deras liv.

Tack alla ni som var med om att fullborda detta projekt.

Jag tar nu tillfället i akt att be mina läsare som ingår i Brödraskapets nätverk eller dess allierade att använda auktoriserade översättare när ni ifrågasätter mina översättningar. Min akademiska examina från universitetet i Kairo är likvärdig en auktoriserad översättares utbildning. Det är skrattretande att debattörer som inte ens kan skriva sitt namn på arabiska går in i debatten om översättning från arabiska och ordval.

Vårt projekt är nu färdigställt. Vi gjorde det inte för vår skull utan för samhällets och våra barns framtid.

Sameh och Pia Egyptson


För mer information och beställningen av böckerna: https://www.egyptson.se/shop

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *