Sudan överger sharia men Sverige finansierar den

http://web.archive.org/web/20080505222305/http://www.islamiskaforbundet.se:80/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=62

Det folkliga upproret lyckades avsätta den islamistiska presidenten Omar al-Bashir förra året. Han har länge varit anklagad för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser i den sudanesiska provinsen Darfur. Sudan avskaffar idag Sharia. Sverige stödjer däremot organisationer som stödde al-Bashir, Islamic Relief, Islamiska Förbundet och Ibn Rushd där Omar Mustafa är nyckelperson idag.

Här är ett utdrag från boken Erövringen, där Omar Mustafa, en nyckelperson i det svenska Muslimska brödraskapets nätverk, öppet förklarar sitt stöd till den islamistiska regeringen och förklarar al-Bashir oskyldig.

”Omar Mustafa var som ung aktiv i Sveriges Muslimska Scouter (SMS). Professor Mattias Gardell, som fått ett officiellt uppdrag att granska penningstödet till civila organisationer, refererade till Omar Mustafa i en av sina finansiella rapporter som en ung föredömligt representativ muslim.[1] Omar Mustafa anslöt sig tidigt till Sveriges Unga Muslimer (SUM) där han blev sekreterare. Han blev också medlem i sekretariatet för Muslimska Brödraskapets europeiska ungdomsorganisation FEMYSO. Han deltog i konferenser, besökte flera länder och blev inbjuden av FEMYSO att delta på en konferens om Darfur i Sudan som representant för Sveriges Unga Muslimer och FEMYSO. Omar Mustafa presenterade en rapport på förbundets webbplats som rentvådde den sudanesiska regeringen, som är stödd av Muslimska Brödraskapet. Regeringen och presidenten är anklagade för folkmord genom sitt stöd till de arabiska stammarna i deras väpnade konflikter mot de afrikanska stammarna. Han beskyllde istället väst för kriget.

“Det är inte heller ett etniskt krig, eftersom alla har samma utseende och etnicitet bortsett från att vissa har ett lokalt språk utöver arabiskan. Konflikterna mellan stammarna handlar istället om tillgången till vatten och boskap.”[2]

Omar Mustafa tillskrev den globala uppmärksamheten om Darfur-krisen till sammanstötningen mellan den sudanesiska regeringen och det amerikanska oljebolaget Chevron som drevs av den amerikanska utrikesministern Condoleezza Rice. Den sudanesiska regeringen förvisade Chevron från Sudan på grund av dess ineffektivitet. Omar Mustafa kritiserade också media som beskrev situationen i flyktinglägren i Darfur som svår. Han sa att situationen i en av huvudstadens förorter som han besökt inte skilde sig från flyktinglägren i Darfur: ”I flyktingförläggningarna hade man åtminstone gratis mat, utbildning och sjukvård av hjälporganisationer.”[3] Omar Mustafa avslutade sin rapport genom att råda muslimer att lösa dessa humanitära tragedier:

”Om vi muslimer inte tar oss i kragen och löser våra problem så kommer ”världspolisen” fortsätta med att lägga näsan i blöt, inte för att de vill hjälpa de stackars sudaneserna, utan för att hitta en anledning till att sno åt sig ännu fler rikedomar.[4]


[1]  Gardell Mattias, ”Islam och muslimer i Sverige, En utvärdering av trettio projekt finansierade av Arvsfonden 1994–2006” Arvsfonden-rapport, en forskning, maj 2010: http://web.archive.org/web/20140811172626/http://www.arvsfonden.se/sites/default/files/article_reports/utvarderingsrapport_-_islam_och_muslimer_i_sverige.pdf

[2] Mustafa Omar, Min resa till Darfur, Omar Mustafa berättar om sin resa till Darfur, Islamiska Förbundets webbsida:  2008-06-06: http://web.archive.org/web/20080505222305/http://www.islamiskaforbundet.se:80/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=62

[3] Ibid.

[4] Islamiska Förbundets websida: http://web.archive.org/web/20080505222305/http://www.islamiskaforbundet.se:80/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *