Sluta använda islamofobi-kortet Bröderna!

http://web.archive.org/web/20150325045735/http://www.islamiskaforbundet.se/sv/hem/tidigare-events.html


Idag fick jag en Facebookpost som är skriven av Yasir Issa, förra ordföranden för Sveriges unga muslimer och medlem i Islamiska Förbundet i Sverige. Han beskriver mig på arabiska, الكاتب الكاره للأسلام سامح ايجبتسون (Författaren och Islamhataren Sameh Egyptson). På svenska skriver han förnedrande om Carina Hägg, ”Istället hänger hon nu med andra ökända islamofober som Magnus Ranstorp och Sameh Egyptson.”
https://archive.vn/3zswA

Bröderna uppfattar all kritik mot dem som kritik mot islam. Kampanjen mot mig började på deras officiella hemsida, www.islamiskaforbundet.se, när jag avslöjade med bevis att de talar med kluvna tungor inför media på arabiska och på svenska 2014. Det är inte konstigt. I muslimska samhällen använder de begreppen takfirism och kufar mot muslimer som ifrågasätter deras tolkning av islam. I Sverige använder de istället islamofobi.


Jag utmanar Issa att presentera någon text skriven av mig som kan betraktas som islamofobisk. Jag har växt upp i Kario, innehar en kandidatexamen i islamologi och har många muslimska vänner.

Tyvärr Issas inlägg i debatten är inte ett isolerat fenomen utan det är en serieanklagelser som kommer upp varje gång jag skriver och avslöjar något om Muslimska Brödraskapets verksamhet i Sverige.
Mahmoud Khalfi, chefen för Stockholms moské har också nyligen ägnade sig åt samma beteende.
https://wordpress.egyptson.se/2020/01/24/stockholms-moske-maste-be-mig-om-ursakt/

Här är ett delkapitel från boken Erövringen som beskriver detta beteende.

Dialog och islamofobi

Sedan 2013 har jag försökt öppna en dialog med Islamiska Förbundet i Sverige (IFiS), som enligt deras egen ideologiska grund publicerad på deras webbsida domineras av Muslimska Brödraskapets ideologi. Jag skrev därför en artikel i Aftonbladet,[1] som replik på en artikel av IFiS:s talesman Mohamed Kharraki, den 25 april.[2] I artikeln skriver han att värdegrunden för Islamiska Förbundet inte är i konflikt med sekularismen i den svenska socialdemokratin. På IFiS:s webbsida kunde man samtidigt läsa “att Islam innebär en total levnadssätt som behandlar livets olika aspekter.” [sic] Jag frågade bland annat vad detta betyder. Mitt försök var dock förgäves då IFiS endast svarade på mina frågor genom att helt enkelt ta bort sidan. Lyckligtvis är den sparad i webbarkiven, som är en internationell funktion där man kan spara webbsida i den form de är i den sekunden de sparas.[3] Den uteblivna repliken och försvinnandet av material från webbsidan var startskottet för min forskning om Islamiska förbundet i Sverige och boken Heliga Vita lögner.

På samma sätt, i ett annat försök att få till stånd ett öppet meningsutbyte om IFiS-ledarnas uppförande och polarisering, publicerade jag en artikel i Svenska Dagbladet den 6 januari 2015,[4] Här svarade Mohamed Kharraki, talesman för IFiS, i en replik den 17 januari i samma tidning med att anklaga mig för att sprida konspirationsteorier om muslimer.[5] Förbundet förvandlade min kritik till en personlig fråga och valde att framföra detta på deras egen webbsida med rubriken:

”Egyptson försöker ihärdigt befästa islamofobiska idéer och konspirationsteorier om muslimer”.

och följande text:

”För exakt ett år sedan hävdade han att förbundet ska vara en del av en hemlig global makt som vill skapa en Gudsstat i Sverige. I samma artikel skrev han att Islamiska Förbundet har hemliga avtal med Socialdemokraterna som skulle garantera Förbundets medlemmar maktpositioner.”[6]

När Mahmoud Khalfi, före detta ordförande för IFiS och nuvarande direktör för Islamiska Förbundets moské i Stockholm, lät publicera en artikel tillsammans med ärkebiskop Antje Jackelén med rubriken ”Ödesdigert att möta terrorhot med upprop till kulturkamp”, publicerade jag en artikel i tidningen Dagen.[7] Jag bad Khalfi att förtydliga några meningar gällande hans uppfattning om tolkningen av religiösa texter, religiös lagstiftning och dess tillämpningar i samhället. Hans korta replik kom på Facebook den 2 december 2016: “Författaren till artikeln är kopt och hatar Islam och muslimer.”[8] Således är eventuella försök att öppna en dialog med eller kritisera IFiS:s ledare klassificerat som islamofobi. Den politik som förbundets ledare bedriver är alarmerande för demokratiförsvarare. Den hållningen kan i själva verket fungera som ett verktyg i händerna på främlingsfientliga krafter. Jag har kommit till slutsatsen att ledningen för Islamiska Förbundet i Sverige inte tror på dialog och att de använder termen islamofobi för att undvika kritik.

Mitt arbetes syfte är att introducera rörelsens ideologiska grund utifrån dess egna källor, detta inte minst till hjälp för de som inte kan läsa arabiska. En del politiker och forskare förlitar sig tyvärr på personliga tolkningar från informanter som i sin tur är fångade i sina egna trosövertygelser. Några andra allierar sig medvetet med brödraskapet för att politiskt utnyttja det i det politiska maktspelet i väst. Mitt arbete har också som syfte att berätta om de ideologiska och organisatoriska relationerna som IFiS har. Därtill önskade jag, genom mina omfattande källor, hjälpa till med att skriva Muslimska Brödraskapets historia i Europa och i Sverige, särskilt med tanke på den viktiga roll som den svenska avdelningen spelat för att upprätthålla brödraskapets organisationer i Västeuropa. Exempelvis var ledaren för Federation of Islamic Organizations in Europe (FIOE) och hans ställföreträdare år 2012 svenska medborgare.[9] Förbundet spelar också en grundläggande roll i att representera muslimer i olika medier. Enligt en undersökning som utfördes av Sveriges Radio 2014 kontrollerar IFiS, liksom dess dotterorganisationer, de svenska medierna med något som kan liknas vid en järnhand och representerar muslimer i Sverige i 70 procent av alla tidningsartiklar.[10]

På Förbundets arabiska,[11] och svenska webbsidor beskrevs förbundets inflytande i Sverige och hela Norden genom att man räknande upp de organisationer som förbundet  varit initiativtagare och grundare till i Norden såsom Islamiska Förbundet i Finland och i Norge och Sveriges Unga Muslimer (SUM), Islamiska Informationsföreningen (IIF), Islamic Relief, Kvinnoföreningen, New Moon kulturorganisation, Stockholms moské, Islamiska Förenade Skolor, Forumet för Unga Muslimer, Alkhwarizmy – Sveriges Muslimska Studenter, Koranläsarförbundet och Sveriges Muslimska Scouter (SMS).[12]


[1] Egyptson Sameh, Religionsforskaren: Arabisk vår – eller taktik?, Aftonbladet 2013-04-27: https://web.archive.org/web/20161220000912/https://www.aftonbladet.se/debatt/article16681788.ab

[2] Kharraki Mohammed Amin Islamiska förbundet: ”Vi har inget att dölja kring vår värdegrund”, Aftonbladet 2013-04-25: https://web.archive.org/web/20170608235202/http://www.aftonbladet.se/debatt/article16665018.ab

[3] Islamiska Förbundets webbsida:http://web.archive.org/web/20111011155325/http://islamiskaforbundet.se/sv/om-ifis/verksamhet.html

[4] Egyptson Sameh, ”Fel att bidra till mer polarisering”, Svenska Dagbladet 2015-01-16: https://web.archive.org/web/20150809013609/http://www.svd.se/fel-att-bidra-till-mer-polarisering  

[5] Kharraki Mohammed, ” Vi vill inte öka motsättningar”, SVD: 2015-01-17: http://web.archive.org/web/20150809055851/http://www.svd.se/vi-vill-inte-oka-motsattningar

[6] Islamiska Förbundets webbsida: 2015-01-21, ”Egyptson försöker ihärdigt befästa islamofobiska idéer och konspirationsteorier om muslimer”: http://web.archive.org/web/20150325045735/http://www.islamiskaforbundet.se/sv/hem/tidigare-events.html

[7] Egyptson Sameh, ”Ett öppet brev till imamrådet“, Dagen 2016-09-02:
https://web.archive.org/web/20161109004200/http://www.dagen.se/debatt/ett-oppet-brev-till-imamradet-1.773110

[8] Jonas Edlunds Facebooksida 2016-09.02:
https://1drv.ms/u/s!AkPHdUXTdYD9lGOz5hFkoS2YeY5o?e=wdEhfZ

[9] Federation of Islamic Organizations in Europe websida:
https://web.archive.org/web/20120302231157/http://www.fioe.org/ShowNews_en.php?id=52

[10] Cedersjö Johan, ”De får representera Sveriges muslimer i medier “, SR 2014-03-01: http://web.archive.org/web/20161124133329/http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2795&artikel=5796656

[11] Islamiska Förbundets websida:
https://web.archive.org/web/20170416003002/http://www.islamiskaforbundet.se/arabic/

[12] Islamiska förbundes websida:
https://web.archive.org/web/20120522034757/http://islamiskaforbundet.se:80/sv/om-ifis/ifis-historia.htmlKöp boken
Erövringen
Muslimska Brödraskapets infiltration i Sverige
www.egyptson.se/shop

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *