Sameh Egyptson: Finns otaliga källor – Ibn Rushd är del av Muslimska brödraskapet

Azat-Omar-Stockholm2 (2)
Omar Mustafa, rektor på Ibn Rushd studieförbund bjöd Mahmoud Azzat, den ansvarige för det internationella Muslimska Brödraskap till Stockholm 2012, då talade han antisemitiska uttalande.

Studieförbundet Ibn Rushd bör avskiljas helt från inflytande och penningkranarna, skriver Sameh Egyptson.

Professor Erik Amnå riktar i sin rapport, ”När tilliten prövas” hård kritik mot studieförbundet Ibn Rushd. Rapporten är initierad och beställd av Folkbildningsrådet, efter åratal av kritik mot Ibn Rushd från många olika håll. Amnå påpekar att Ibn Rushd har flera utmaningar framför sig för att lösa den pågående förtroendekrisen. En av de viktigaste är att Ibn Rushds politisk-teologiska förankring med ideologisk anknytning till Muslimska Brödraskapet utmanar realismen i den ekumeniska visionen”. Amnå pekar också mot ”idemässiga svagheter och direkta felsteg som är problematiska utifrån folkbildningsanslagets syften och villkor.”

Den stora bristen i rapporten är att den inte klarlägger Ibn Rushds organisatoriska och ideologiska koppling till Muslimska brödraskapet. Jag överraskades av Amnås felaktiga slutsats: Däremot menar vi att kritikerna har fel när de därutöver hävdar att det också skulle finnas en direkt organisatorisk koppling till brödraskapet”.

Under några år har jag samlat primära källor om Muslimska Brödraskapet och dess organisationer i Sverige, däribland Ibn Rushd. Källmaterialet är redovisat i min bok Holy White Lies, en bok som Amnå har fått. I boken redovisar jag svenska, engelska och arabiska källor. I mitt arbete att lägga fram bevis för IFISs koppling till Muslimska Brödraskapet är det en stor fördel att mitt modersmål är arabiska. Det finns otaliga bekräftade källor på mitt påstående.

Jag har bl a källor från det konstitutionella mötet med ledningen för Muslimska Brödraskapet i Sverige, där ledningen närvarade på mötet. I paragraf  2 står:

”Islamiska studieförbundet (Ibn Rushd) är en organisatorisk del av Islamiska Förbundet i Sverige (IFiS). Islamiska Förbundets rådgivande organ, Shoura rådet, är högsta beslutande organ vid tvister inom studieförbundet.” 

Shoura rådet är alltså högst beslutande organ, och det är samma råd som krävs för att en filial ska få sitt medlemskap godkänt i det Muslimska Brödraskapets internationella organisation. Detta enligt organisationens förordning från år 1994,

Kapitel 5: Villkor för medlemskap i landet i den globala organisationen:
spalt 49:

A-   För att en organisation ska antas som medlem i den internationella organisationen (Muslimska Brödraskapet) krävs att dess förordning är godkänd av Allmänna vägledningskontoret (i Kairo). Förordningen ska omfatta åtminstone ett Shoura-råd, en styrelse och en Generaldirektör.)

B-    Att filialen antar Brödraskapets läroplan”

Shourarådet är en hemlig samanslutning i Sverige och de lämnar inga dokument bakom sig. Bland de tusentals dokument som jag studerat finner jag nästan inget. Mahmoud Aldebe, tidigare medlem i Shoura rådet beskriver det som en odemokratisk byggd:

Det bara medlemmarna som  som får delta i valet av rådets medlemmar (Shura) och rådet väljer ordförande och han i sin tur väljer sin styrelse. För förbundet förblir islam och demokrati helt nere på det definitionsmässiga planet en omöjlighet.

Trots en ändring i studieförbundets stadgar finner man inga förändringar i relationerna till nyckelpersoner i Islamiska Förbundet. Tvärtom har samarbetet med IFiS fördjupats. Det bevisar bland annat samköpet av den gemensamma kursgården Granheden, som Amnå inte ens nämner i sin rapport. Teman Asabi var ordförande samtidigt som han också var ordförande i IFiS. Teman Asabi var också tidigare ordförande för Ibn Rushd. Detta har Amnå bekräftat i sin rapport.

IFiS är både instiftare av och medlemsorganisation i The Federation of Islamic Organisations in Europe, FIOE. På Muslimska Brödraskapets officiella hemsida, IkhwanWiki, beskrivs FIOE som den europeiska grenen av det internationella Muslimska Brödraskapet. Chakib Benmakhlouf, en av grundarna till Ibn Rushd, har varit ordförande för IFiS och FIOE.

Ibn Rushd har inte nöjt sig med att finanserna IFiSs konferenser samt bjuda in antidemokratiska, homofobiska, antisemitiska och kvinnofientliga predikanter. Man har också bjudit in toppolitiker i den internationella organisationen. Bl. a Mahmoud Azzat, den högst ansvarige för det Muslimska Brödraskapets internationella organisation. Det skedde i december 2012 då Omar Mustafa var ordförande för IFiS och rektor i Ibn Rushd.

Göteborgs kommun tog nyligen det framsynta beslutet att inte längre använda Ibn Rushd som remissinstans för insatser mot rasism 2020–2023. Man får lyfta på hatten för Göteborgs politiker som går i bräschen för att sätta stopp för Ibn Rushds inflytande.

Skattemedel ska inte användas för att göda ett konservativt patriarkat, menar Amnås i sin rapport. Han skriver”Ett statligt finansierat studieförbund undviker att hantera värderingsmotsättningar och värdekonflikter som är centrala i en demokratisk samhällsutveckling.” Och där ”makten över verksamheten i långa stycken är fördelad inom ett begränsande, mansdominerat nätverk.”

Andra politiker bör följa kollegorna i Göteborg och avskilja Ibn Rushd från inflytande och penningkranarna.

Sameh Egyptson

Författare och forskare i interreligiösa relationer vid Lunds universitet

2 reaktioner på ”Sameh Egyptson: Finns otaliga källor – Ibn Rushd är del av Muslimska brödraskapet

 1. Hej Sameh! Har du koll på hur mycket skattepengar Ibn Rushd har fått? Eller är all deras verksamhet finansierad gnm skatt?

  Jag rekommenderade en fd muslim nyanländ att gå till Jobbtorg i Sthlm. Eftersom jag jobbar på Arbetsmarknadsförvaltningen så känner jag till Jobbtorg. Personen har sökt asyl och ville ha ett jobb. Jobbtorget svarade honom ”vi har bara en enda arrangör för dem som inte har uppehållstillstånd och han fick adressen i Rinkeby till Jobbmässan” När jag pratade med honom efteråt förklarade han att det var Ibn Rushd och han var arg.

  Detta är så extremt att det enda som finns för nyanlända är Ibn Rushd!

  Därutöver i mitt jobb så hör jag lösningen att ta in en Imam! Ingen förklarar om man ska bortse från någon speciell inriktning utan bara Imam är en bra lösning att få kvinnor i arbete. Det är tusentals kvinnor som lever långt från arbetsmarknaden som är muslimer.

  Att ta in Imam i våra myndigheter är att implementera politisk islam. Naturligtvis!

  Har du några uppgifter om hur mycket skattepengar som går till Ibn Rushd? Samt vart de är verksamma i vilka städer?

  Mvh Ulrika Stigsson

  Skickat från min iPhone

  1. Hej Ulrika.
   Ibn Rushd är helt beroende av Skatte medel.
   Jag kunde inte fastställta hur mycket de får från kommunerna, länsorgan och andra allmänna fond.
   År 2016 fick de 35000 från Folkbildningsrådet. Summan blev inte mindre åren efter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *