Ingenting är nytt: Ibn Rusd fortsätter med ”Vita” Lögner

IR:s representanter fortsätter att ignorera bevis, om sina verkliga mål. Senast nu på Expressen-debatt 2019-11-01,[1] i ett halmgubbeinlägg på Magnus Ranstorps och Aje Carlboms kritik 2019-10-28. Man håller också tyst om Sveriges unga muslimer, (en av medlemsorganisationer i IR) som fick slutdomen från Kammarrätten i Stockholm att de ska återbetala tidigare utbetalt statsbidrag. Orsaken är att organisationen har brustit i kravet att respektera demokratins idéer.[2]

Ibn Rushd har heller inte svarat på min artikel i Tidningen Dagen från 2019-09-09,[3] där jag lägger fram dokumentation som binder dem organisatoriskt till terrorstämplade Muslimska Brödraskapet, MB. Här är sanningen. Som IR inte låtsas om:

  • Gundaren för Ibn Rushd är Islamiska Förbundet i Sverige, IFiS. Enligt konstitutionella mötet för IR, är IFiS:s den som ytterst avgör tvister i studieförbundet.[4]
  • IFiS är både instiftare av och medlemsorganisation i The Federation of Islamic Organisations in Europe, FIOE. Enligt IFiS:s stadga ”Vid eventuell upplösning av förbundet skall tillgångar överlåtas till FIOE”. [5]
  • På Muslimska brödraskapets officiella hemsida, IkhwanWiki, beskrivs FIOE som den europeiska grenen av det internationella Muslimska brödraskapet.
  • FIOE grundade Europa-fatwarådet, där chefsideologen för MB är ledare. (Holy White Lies 2018)
  • Enligt 2003 års resolution för Europa -fatwarådet som hölls i Stockholmsmoskén ska medlemmar jobba för att skapa muslimska ghetton i europeiska städer .Det samtidigt som Rushd skryter om integration. (Holy White Lies 2018)

 

[1] Expressen 2019-11-01 https://www.expressen.se/debatt/ibn-rushd-tillsammans-bygger-vi-en-hallbar-demokrati/?fbclid=IwAR3JPKXm3YBEE51MtJcZzp4cTJuAuJwIRRg3C34jXg9FSzDNW6sdpWObJrQ

[2]Kammarrätten i Stockholm 2019-11-01 https://www.domstol.se/kammarratten-i-stockholm/nyheter/2019/10/Organisationen-sveriges-unga-muslimer-ska-aterbetala-statsbidrag/?fbclid=IwAR3LqPFzB2Ba-KfZG7a8-OGKFgfLN3y0q4mhsPUUf005ZJxbkOY3j9WAboo

[3] https://www.dagen.se/debatt/sameh-egyptson-finns-otaliga-kallor-ibn-rushd-ar-del-av-muslimska-brodraskapet-1.1581695

[4] Ibn Rushd konstitionella stadga https://drive.google.com/file/d/1BhGUSiZSyOFg15PDhXdlEV3GEakl-zMo/view

[5] Islamiska Förbundets hemsida: Stadga: 2012 https://web.archive.org/web/20130514060024/http://www.islamiskaforbundet.se/sv/pdf/F%C3%B6rbundsstadgar_20120610.pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *