Ibn Rushd – månggifte och könsstympning

I Tidningen Dagen 2019-09-09  kritiserade jag Erik Amnås rapport ”När tilliten prövas” om studieförbundet Ibn Rushds (IR) verksamhet och presenterade bevis att IR är en del av Muslimska Brödraskapet, MB.

Folkbildningsrådet argumenterar för att fortsatta bevilja offentliga medel till Ibn Rushd med motiveringen ”att Ibn Rushd lyckas nå grupper som står långt från samhället och som andra delar av folkbildningen har svårt att nå, till exempel lågutbildade kvinnor.”
Folkbildningsrådet meddelar dock inte om vilket budskap Ibn Rushd förmedlar till dessa kvinnor.

Här är delsvar:
I min bok Holy White Lies (Fotnot: 305) finner man det här dokumentet.

http://www.islamguiden.com/arkiv/ibn_rushd_hederspris_2009.pdf

IR-islmgiden1

Ibn Rushdhederspriset 2009 till Islamguiden är undertecknad av Othamn Al Tawalbeh, den första chefen för Ibn Rushd och verksam idag i Ibn Rushd Syd. och Temman Asabi är tidigare ordförande för Ibn Rushd och nu är den nuvarande för Islamiska Förbundet i Sverige, Muslimska Brödraskapets gren i Sverige.

Ibn Rushd belönar Islamguiden som:

  • argumenterar för att inte förbjuda kvinnlig könsstympning.
    ”Hursomhelst så finns det en mer autentisk hadith i vilken profeten Muhammed (må Guds frid vare över honom) berättas ha passerat en kvinna som utförde en omskärelse av en flicka. Han instruerade kvinnan med orden:
    ”Skär bara av förhuden (yttre hudvecket över klitoris), men skär inte av djupt (d v s klitoris), för detta är ljusare för [flickans] ansikte och mer gynnsamt för maken.”
    https://www.islamguiden.com/omskarelse.shtml

 

Al-Tawalbeh, en av grundarna och den första chefen för Ibn Rushd skriver till den saudiska professorn, Mazin Motabagani en inbjudan för att besöka Sverige finansierat av Folkbildningsmedel:

Min fria översättning för att göra det tydligt:
”Vi kan använda dialog och religions-civilisationsmöte som täckmantel för att missionera för denna sanna religion [islam], som behöver god presentation och hjälp att välja da’wah-prioriteringarna. Vi erbjuder till exempel islam för att lösa de inre problemen i europeiska samhällen. Till exempel problemen med narkotika, alkohol och uppfostran, vilket orsakats av att kvinnor gick ut i samhället pga själviskhet och utan att ta hänsyn till kompletteringssystemet av rättigheter och skyldigheter mellan man och kvinna. Detta har lett till att familjen och till och med barnen förlorade sin höga och ädla moral och andra aspekter som verkar vara luckor i verkligheten i det europeiska livet.”
(Holy Wite Lies, fotnot: 758, en av 877 fotnoter).
othman-kvinnor

 

Folkbildningsrådet bör omedelbart stoppa möjligheten för Ibn Rushd att nå lågutbildade muslimska kvinnor. Synen på den svenska kvinnan och samhället som levereras av Ibn Rushd är ett hinder för dessa kvinnors integration i Sverige.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *