Sameh Egyptson: Utred bidrag till religiösa samfund

 

Publicerad i tidningen dagen: 11 januari 2019

https://web.archive.org/web/20190202221538/https://www.dagen.se/debatt/sameh-egyptson-utred-bidrag-till-religiosa-samfund-1.1259130

Bidrag måste vara villkorade mot mätbara kriterier, skriver Sameh Egyptson i en replik till SST.

 

Myndigheten för stöd till trossamfund, SST anser inte att Skatteverkets registrering av inbetalda medlemsavgifter för FIFS och SMF med 6 400 medlemmar är relevant då man kan få bidrag för medlemmar som inte betalar medlemsavgift via skatt­sedeln och för tillfälliga besökare rapporterade från samfunden. Jag anser där­emot att det är den enda relevanta siffran. Man kan inte ha system för bidrag som är omöjliga att mäta. Bidrag måste vara villkorade mot mätbara kriterier.

Läs mer | SST: Egyptson blandar ihop sina siffror

 

Ser man närmare på rapporterade siffror finner man särskilt svävande siffror till exempel från Islamiska Förbundet i Stockholm som tar emot största andelen pengar från FIFS. I årsredovisningen från 2011 (innan Skatteverket började samla in medlemsavgifter via skattsedeln 2016) kan man till exempel se att det totala beloppet för medlemsavgifter för Islamiska förbundet i Stockholm anges till 4 450 kronor medan man anger antalet medlemmar till 8 500 som underlag för bidrag från SST. Har medlemmarna endast betalt cirka 0,5 kronor per person i medlemsavgift? Hur går detta ihop?

År 2001 redovisade Islamiska förbundet i Stockholm 21 820 medlemmar medan antalet 2002 var 25 080 medlemmar. 2003 uppgavs 800 medlemmar. Igen, hur går detta ihop? Varför reagerar ingen?

Andra siffror som redovisas bör leda till krav på en oberoende utredning när det gäller bidrag till religiösa samfund, eller ännu bättre, förenkla processen och kräv registrerade, inbetalda medlemsavgifter som bidragsgrund. Fram tills dess hoppas jag att SST:s myndighetsarkiv flyttas över till Riksarkivet så forskare får möjlighet att hitta information professionellt.

Läs mer | Sameh Egyptson: Muslimska organisationer bör betala tillbaka överbidrag

 

I SST:s årsbok 2010 beräknas antalet medlemmar i ”Islamiska församlingar”, som FIFS och SMF ingår i, till 110 000. Man satte siffran i kursiv stil och förklarade att ”en del uppgifter är dock mer osäkra… dessa uppgifter redovisas i kursiv stil”. Och kursiv stil tycks vara genomgående för islamiska församlingar. Dags att reagera!

Alla siffror här är bekräftade med digitala länkar till dokument i SST:s arkiv, se Dagen.se.

Sameh Egyptson, forskare i interreligiösa relationer, Lunds universitet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *