Boken Holy White Lies الكذب الأبيض المقدس är ute på arabiska och engelska

kover1

 

Nu kommer den!
Heliga vita lögner
Av Sameh Egyptson

En bok för dig som vill förstå hur Muslimska brödraskapet, det internationella och det i Sverige lyckats med att få politisk och ekonomisk makt och vilka strategier man har haft och hur man legitimerat det teologiskt och propaganda-mässigt. Med hjälp av arkivmaterial, interna brev och dokument har författaren och lundaforskaren Sameh Egyptson kartlagt rörelsen i Sverige, presenterar huvudpersonerna och deras mål och strategier alltsedan början av 1990-talet fram till i dag. Det avslöjas också vilka samarbetspartner man har haft.

The White Lies är en översättning för en fatwa på arabiska, Al-Kedhb al-Abyad, utfärdat av teologen Yusuf al-Qaradawi, ordförande för Europeiska rådet för Fatwa och Research (ECFR). Al-Qaradawi och hans följeslagare är en del av en av världens största rörelser, Muslimska Brödraskapet.

 Det Muslimska Brödraskapet är en kontroversiell rörelse som har lyckats gå hela vägen till statliga positioner i många muslimska länder och har officiella och inofficiella relationer med många politiker och religiösa myndigheter över hela världen. Samtidigt utpekas organisationen som ett av de största växthusen för terrororganisationer och terrorister. I Sverige har  Islamiska Förbundet genom sina dotterorganisationer skapat ett nätverk som i media har fått representera muslimer i hela 8 av 10 fall. 2016 lyckades förbundet i Sverige och dess underorganisationer få över 50 miljoner dollar i bidrag av allmänna medel.

The Holy Whites Lies är resultatet många år av omfattande forskning om det Muslimska Brödraskapet. Både internationellt och lokalt i Sverige. Rörelsens ideologi och strategier presenteras utifrån primära källor. Det avslöjas hur ”vita lögner” är en sanktionerad strategi för att nå rörelsens mål. Exempel på hur tillämpningen av denna strategi sker i väst illustreras med dokument också från Sverige.

 Studien har ca. 900 fotnoter till  huvudsakligen primärkällor. I stor utsträckning har material hämtats från offentliga statliga arkiv. Många för rörelsen avslöjande länkar finns inte längre kvar, men författaren har sparat dem i digitala arkiv för framtiden, så att de finns tillgängliga för läsning. Senare ska också en nyskriven studie i samma ämne presenteras av  samma författare på svenska.  Med mängder av nytt svenskt stoff.

Bokens originaltitel är الكذب الأبيض المقدس och är på arabiska. En engelsk översättning är gjord och boken heter Holy White Lies. Båda böckerna hade boksläpp I Kairo, Egypten den 21 oktober 2018 och ett boksläpp i Sverige planeras. Plats och datum kommer att presenteras via författarens blogg och hemsida.

Men  bokfrakten till Sveriges stoppades av den egyptiska säkerhetspolisen. Varför vi  inte vet om böckerna kommer kunna nå Sverige för internationell distribution.  Idag kan man köpa den digitala boken via Google Books. Här finns hundratals länkar varav många av dem inte finns tillgängliga på internet längre. Författaren har under många år sparat dessa länkar på bokens drive och i olika web archives (internet arkiv).

  Författaren
Sameh Egyptson är en svensk författare och forskare med egyptiskt ursprung. Född i Aswan och uppvuxen i Shubra al-Kheima, en arbetarförort till Kairo. Sedan 2013, Läs artikel, har han undersökt Muslimska Brödraskapet och dess kopplingar till Sverige. Han har blivit uppmärksammad av internationella forskningsinstitut för sin kunskap, Läs mer.

Författaren

Sameh Egyptson är en svensk författare och forskare med egyptiskt ursprung. Född i Aswan och uppvuxen i Shubra al-Kheima, en arbetarförort till Kairo.

Sedan 2013 Läs artikel, har han studerat Muslimska Brödraskapet och dess kopplingar till Sverige. Han har blivit uppmärksammad av internationella forskningsinstitut.

Läs mer i författarens blogg: http://samehegyptson.wordpress.com

De tryckta böckerna säljs när de är tillgängliga i Sverige på: http://www.egyptson.se

Egyptson MGT följer den nya dataskyddslagen GDPR

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *