Debatt: Vad vill männen bakom Islamiska skolan?

Borås tidning
http://web.archive.org/web/20180302204220/http://www.bt.se/debatt/vad-vill-mannen-bakom-islamiska-skolan/

Islamiska Römosseskolan har fått rätt att etablera sig även i Borås. Ett beslut som media och debattörer under de senaste dagarna rapporterat om, samt om Abdirizak Waberi, som ligger bakom Römosseskolan, och hans tidigare uttalanden. Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) uttalade sig den 27 maj 2017: ”I dag försöker vi kontrollera skolorna, men har väldigt lite kontroll på de huvudmän som vill starta skolor”.

Kanske kan den information som jag samlat under de senaste åren för min bok ”Vita heliga lögner”, om bland annat huvudmannen för islamiska Römosseskolan, hjälpa politiker att ta rätt beslut.

Abdirizak Waberi, huvudmannen bakom skolan, är också tidigare ordförande för Islamiska förbundet, som är medlem i Federationen islamiska organisationer i Europa (FIOE), som är sammankopplad med Muslimska brödraskapet, en organisation som är terrorstämplad i många länder. Abdirizak Waberi var nämligen tidigare vicepresident för FIOE.

Överst i Sverige finns Sveriges muslimska råd (SMR), som styrs av Islamiska förbundet med sina dotterorganisationer och stiftelser. Bland dessa dotterorganisationer/stiftelser har skolstiftelsen Sveriges islamiska skolor funnits, där ingår sex stiftelser/skolor, bland annat Römosseskolan. I styrelsen för Römosseskolan sitter bredvid Abdirizak Waberi den nuvarande ordföranden för Islamiska förbundet i Sverige, Tammam Asbai, och Chakib Benmakhlof, tidigare ordförande för samma förbund och även tidigare ordförande för FIOE. Chakib Benmakhlof sitter i styrelserna i samtliga sex stiftelser/skolor i skolkoncernen Sveriges islamiska skolor.

FIOE har grundat det Europeiska fatwarådet, som är den ideologiska referensen för medlemsorganisationerna. En fatwa är ett religiöst påbud som muslimer i hela Europa kan följa. Chefsideologen för Muslimska brödraskapet, Yusuf al-Qaradawi, sitter även som chef för det Europeiska fatwarådet. Många av teologerna som finns i detta råd har besökt Sverige under olika konferenser som Islamiska förbundet årligen organiserar. Ni kanske kommer ihåg kritiken som konferenserna fick gällande inbjudna talare som varit kända antisemiter och homofober. Konferenserna finansierades bland annat av Sveriges islamiska skolor (där Römosseskolan ingår).

Kanske kan man finna förklaring till de ekonomiska framgångar skolan har haft för att utvidga sin verksamhet i utbildningsstatistiken för 2017, som visar att koncernen har en katastrofalt låg andel lärare med lärarlegitimation i Sverige. Det finns tre Römosseskolor i Göteborg. Lilla Römosseskolan har endast 19 procent lärare med lärarlegitimation och Römosseskolan har 49,2 procent. Riksgenomsnittet i Sverige är 71,4 procent.

Men varför lämnar föräldrar sina barn till sådana skolor? SMR, Sveriges muslimska råd, förklarar det i en intern rapport på arabiska som finns på Islamguidens hemsida. Islamguiden fick årets pris 2009 från Ibn Rushd studieförbund. Priset undertecknades av Tammam Asbai, nuvarande ordförande för Islamiska förbundet.

SMR förklarar i rapporten varför muslimska föräldrar väljer islamiska skolor till sina barn så här, enligt min översättning: ”I dag finner vi ingen svensk flicka som vill förbli jungfru, och det är viktigt i kompisarnas ögon att flickan ska vara sexuellt aktiv! Det noteras att mängden aborter bland flickor i Sverige är mycket hög. Den smittan har infekterat utländska flickor, som har sex i hemlighet och sedan genomgår mödomshinneoperationer med hjälp av svenska läkare och socialarbetare, utan föräldrarnas kunskap, av rädsla för mord om deras föräldrar få veta det. Trots kunskap om dessa fruktansvärda omständigheter som plågar svenska skolor förvånas officiella svenska myndigheter av flykten av muslimer med sina barn från denna ruttna miljö till säkerheten och tryggheten i de islamiska skolornas famn.”

Rapporten från SMR ovan visar en skolplan som strider mot den svenska läroplanen. Den innehåller okunskap, stereotyper, västfobi och hedersförtryck. Följer man predikanter som gästas på Islamiska förbundets konferenser blir man häpen över den vidskepelse och okunskap som sprids med statliga bidrag utan någon rättelse eller protester från förbundets ledare.

Den patriarkala synen på flickor bekräftas också av chefsideologen Yusuf al-Qaradawis uttalande och fatwa. En muslimsk kvinna, till exempel, får nämligen gifta sig endast med en muslimsk man. Om de i hemlighet gifter sig med en icke muslimsk man måste de skiljas åt, enligt en fatwa. Yusuf al-Qaradawi har också utfärdat en fatwa som tillåter hans anhängare att ljuga om det gynnar deras mål. Denna fatwa kallas ”vita lögner”.

Kan dessa uttalanden förklara varför skolan talar till skolinspektion och föräldrar med kluven tunga och att det är dags för våra politiker att rädda våra barn från segregation och hedersförtryck?

Sameh Egyptson, forskare i interreligiösa relationer vid Lunds universitet, författare till ”Vita heliga lögner”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *