Vem är UST. Mohamed Jehad som ska predika i Stockholms moské idag?

Under ramadan brukar moskéerna köra på högvarv. Flera prediknings tillfällen och kända predikanter brukar vara inbjudna! Idag predikar UST: Mohamed Jehad i den stora moskén i Södermalm. När man söker efter Mohamed Jehad i folkbokföringen får man ingen information alls om någon med det namnet som är bosatt i Sverige. Kan predikanten vara en utländsk gäst? Förbundet brukar ju bjuda in sådana under Ramadan! Men så är inte fallet. Predikanten talar arabiska och svenska med stockholmsdialekt. Han måste vara född i Sverige eller har åtminstone växt upp i här! Att predika i Zayed -moskén som numera heter Stockholms moské kräver en speciell status och utbildning. Mohamed Jehad har ju titeln UST (ustaz på arabiska) som betyder mästare. Det är inte första gången som Mohamed Jehad predikar i moskén. Det finns nämligen andra bilder där han är tillsammans med SH (Sheikh) Mohammed Amin som är av huvudpredikanter i moskén.

Mohamed Amin heter egentligen Mohamed Amin Kharraki och är sonen till grundaren av Islamiska förbundet i Sverige, Muslimska brödraskapets gren i Sverige, Mostafa Kharraki. Mohamed Amin och Mohamed Jehad spelar in Youtube-videoprogram och verkar vara goda vänner. Kan det vara så att Mohamed Jehad gör på samma sätt som ”bror” Mohamed Amin, nämligen att inte använda sitt efternamn? Jag söker i min avhandling efter Mohamed Jehad men hittade ingenting om honom. Kan det vara så att hans namn finns i boken Bosättningen och jag tog bort honom i avhandlingen eftersom hans roll inte verkade i ledningen? Jag söker i Bosättningen och hittar följande på sidan 36:

”Mohamed El Khabiry, son till grundaren Ashraf El Khabiry, kallar sig ibland Mohammed Jehad eller Mohamed Jihad eller Mohamed Al-Khabiry istället för El-Khabiry.”

På sidan 139 står det också att Mohamed Jihad El Khabery var styrelsemedlem i Islamiska förbundet i Stockholm och hans far, Ashraf El-Khabiry står i min avhandling som en ledande aktör i Islamiska förbundet på sidan 22:

”Personer i det svenska nätverket (över tid)*
(…)
Ashraf El Khabiry: bl. a. ordf, i FIFS.”

Läser man vidare i avhandlingen hittar man Ashraf El Khabiry i flera sammanhang, där han kritiserar den västerländska demokratin. Jag har lyssnat på Mohamed Jehad Al Khaberys predikningar på Youtube och uppfattar honom som ”sonen till sin far.” Enligt interna källor har Mohamed Jehad Al Khabery lett resor till Egypten för utbildning hos Muslimska brödraskapet i Kairo. Det är inte förbjudet att predika den sanna islam enligt muslimska brödraskapets islam men det som är problematiskt här är att Stockholms moské söker bidrag vars villkor är att följa demokratiska värden enligt den västerländska definitionen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *