Egyptson: Bilan Osman visar på det moraliska förfallet hos Islamovänstern

Egyptson: Bilan Osman visar på det moraliska förfallet hos Islamovänstern. Förra året publicerade den ”Nya vänster”-tidningen ETC en artikelserie kallad ”Granskning av Ibn Rushds Studieförbund”, skriven av Bilan Osman. Idag sitter samma Bilan Osman som kommunikatör på Ibn Rushds kansli. Vilken grad av objektivitet representerade då den där granskningen? Var ”granskningen” en beställning från Ibn Rushd,
som nu gett Bilan belöning?
Den här redogörelsen visar vilka omoraliska metoder Bilan Osman använder genom alliansen
(ETC-Nyvänstern) och (Ibn Rushd – Islamism) för att rentvå sitt rykte, marknadsföra sig och
smutskasta kritiker. Det som kallades ”granskning av Ibn Rushds Studieförbund” fick hård kritik från olika håll. En av dem som ”granskades”var forskaren vid Försvarshögskolan Magnus Ranstorp och han
skriver på Twitter den 18 juni: ”Har nu läst @bilaaan1 artikelserie i @ETC_redaktionen om Ibn Rushd – dels är den ingen ”granskning” utan tesdrivet ”klipp-och-klistra” reportage med utvalda citat som väljer bort avgörande fakta om studieförbundets kopplingar till MB.” Han ställde denna fråga till ETC-redaktionen: ”Hur mycket sanning finns i detta? Följer hon [Bilan Osman] en etisk regel? Ranstorp skriver också samtidigt till Bilan Osman: ”Du har pressetiskt varit en urusel journalist, som inte låtit oss bemöta riktad kritik mot oss, framförd av andra, inte låtit oss på förhand se citat i dess helhet/kontext,valt bort viktiga fakta utan bara pressat in din ”tes” och de citat som passat in. Också på ett ytterst försåtligt sätt.”


I artikeln den 12 juni tar Bilan Osman upp mig som källa och använder samma metod som Ranstorp beskriver för att komma till slutsatsen att jag medvetet översätter ”Ibn Rushds tidigare anställda” fel. Hon kommer till slutsatsen att: ”Ursprungsbrevet handlar om en dialog mellan olika institutioner, Egyptsons översättning får brevet att framstå som bevis för en konspiration styrd av muslimska företrädare.” Genom att endast ta upp ett citat från den empiri jag skickade till henne, sex olika länkar och två böcker med primära källor som bevisar hur Ibn Rushd är sammankopplad med Muslimska Brödraskapet, undanhåller Osman information som är viktig för att kunna dra väsentliga logiska slutsatser angående relationerna mellan Ibn Rushds Studieförbunds och Muslimska Brödraskapets nätverk. Jag anser vidare att Osman och ETC har brutit mot god journalistik i sitt arbete i flera avseenden, när det gäller min person och mitt arbete, med syftet att underminera förtroendet för mig och min forskning och att rentvå Ibn Rushds Studieförbund.


Jag har tre gånger via e-post bett ETC:s ansvarige utgivare, Andreas Gustavsson samt offentligt via sociala media, att ge mig möjlighet att komma med en replik, men har inte fått något gehör. Detta skedde under april månad, när mitt avhandlingsarbete var i slutskedet. (ETC har fått över 105 miljoner sedan 2018 enligt Rebecca Uvell). Nu har Bilan Osman satt igång ett drev mot mig igen och därför känner jag mig tvungen att ge opinionen min uppfattning om Bilan Osman och ETC:s journalistik.
Bilan Osman och den ansvarige utgivaren för ETC bryter mot god journalistisk etik genom
att medvetet sprida felaktig information om Ibn Rushd studieförbund enligt nedan:

 1. Rena lögner om att jag skulle ha avböjt en intervju
  I artikeln står det att Sameh Egyptson har avböjt intervju. Detta ger intrycket att jag inte ville bemöta kritiken, men faktum är något helt annat. Den 25 mars kontaktade artikelförfattaren mig via mitt universitets e-postadress. Hon skriver:
  ”Sitter med en längre artikelserie om Ibn rushd och alla turer runt studieförbundet. Har du möjlighet att höras en stund över telefon?”. Hon fick svar samma dag att ”hon är välkommen att ringa mig på måndag mellan 10 och 11”.
 1. Mina rekommendationer
  Jag rekommenderade henne att läsa kapitlet om Ibn Rushd i min bok Bosättningen och några av mina artiklar som hon kunde finna på mitt universitets hemsida:
  https://lup.lub.lu.se/search/person/teol-se8. Jag rekommenderade henne också att göra en sökning på min blogg efter Ibn Rushd. https://wordpress.egyptson.se/.
  Bilan hörde inte av sig första gången, men skriver den 28 mars: ”Fm körde ihop sig lite. Hur ser det ut imorgon? Kan både fm och eftermiddag.” Samma dag fick hon svar: ”Du kan ringa imorgon mellan 14.00 och 15.00”. Bilan hörde inte av sig andra gången heller. Den 2 april skriver Bilan: ”Körig period. Har du tid ikväll eller för sent?”. Dagen efter svarar jag: ”Du kan ringa på måndag kl.11.00.”. Artikelförfattaren ringer inte heller på måndagen och missar vår kontakt för tredje gången. Den 1 april publicerade artikelförfattaren sin första artikel i serien, och får frågor från olika håll om hon intervjuat mig och läst mina böcker innan hon kommit till sin slutsats att ”Drevet mot Ibn Rushd är en svensk skandal”. Artikelförfattaren kontaktade mig igen den 6 april och skriver: ”Först ber jag hemskt mycket om ursäkt för sen återkoppling. Fastnade i VAB. Ska vi göra ett nytt försök, när kan du? Vill gärna ha med dig i artikeln, tror din röst är viktig.” Jag svarade artikelförfattaren: Eftersom du har ont om tid och har tre gånger missat att  ringa, anser jag att det bästa är att jag skriver ner några punkter som kan hjälpa dig i din granskning. Först vill jag ge dig rådet att ta fram en metod för att komma fram till sanningen: Metoden ska innehålla indikatorer som kan falsifiera eller verifiera påståendena om Ibn Rushd. Efter den här korrespondensen har jag och många andra vid flera tillfällen diskuterat olika frågor angående mina översättningar i sociala media på hennes Facebooksida och på Demokrativärnets Facebooksida. Att påstå att jag har avböjt en intervju är rent nonsens.
 1. Fel information om viktiga nyckelpersoner i Studieförbundet Ibn Rushd
  I artikeln tar författaren endast upp ett citat skrivet på min blogg; ett av mina hundratals bevis från mina böcker och artiklar och blogginlägg. Enligt författaren ingår citatet i en mejlväxling mellan en Ibn Rushds ”f.d. anställd”. Sanningen är att brevet skickades från Othman Al-Tawalbeh, som drev etableringen av studieförbundet och fungerade som tillförordnad högsta chef, i och med att den
  officiella chefen inte var muslim och inte kunde arabiska.
 2. Fel information om hennes medhjälpare i granskningen
  Eftersom artikelförfattaren inte kunde arabiska anlitade hon andra ”översättare”. Hon namnger i granskningen endast sin nära vän Luai Ahmed, och beskrev honom som  ”numera debattchef på Bulletin”. Detta stämmer inte. Bilan känner väl till att Ahmed lämnat posten som debattchef sedan länge. Efter ett gemensamt samtal med både Ahmed och artikelförfattaren förre publiceringen har Ahmed förklarat att han inte är auktoriserad översättare, att hans översättning är bokstavlig, eftersom han inte är bekant med kontexten,varpå han tog tillbaka definitionen ”felöversättning” och ersatte denna med ”alternativ översättning”. Ahmed bad Osman att inte blanda in honom i den här konflikten och menade att hon borde kontakta en auktoriserad översättare.

  Den 7:e april skriver Osman till mig och Ahmed ”En auktoriserad översättare är kontaktad”
  Den 9:e april skriver jag till den ansvarige utgivaren för ETC, Andreas Gustavsson: ”Nu har Osman skrivit också i två olika sammanhang att en auktoriserad översättare är kontaktad för att översätta den omstridda texten. Det glädjer mig att ETC:s ansvarige utgivare granskar Osmans rapport och publicerar den auktoriserade översättningen av brevkorrespondensen, som konflikten mellan mig och Ibn Rushd handlar om. Jag betraktar denna översättning som ett viktigt bidrag till debatten om islamism i Sverige. Tack”

  I artikeln publicerades inte något auktoriserad översättning av citatet. Varför? Vilken auktoriserad översättare Bilan Osman och ETC har anlitat för att de skulle kunna komma med sin slutsats, vet ingen läsare. Om Osman och ETC inte kontaktat någon auktoriserad översättare och ljugit för oss bör de dra tillbaka beskrivningen av begreppet ”granskningen” och be läsarna om ursäkt.
 1. Falska bevis för att bekräfta hennes tes om mina felöversättningar
  För att kunna stödja sin tes påstår Osman att jag blev kritiserad för felöversättning av Fredric Brusi [sic], doktorand i religionshistoria. Brusi har skrivit en artikel som replik på min artikel i Kyrkans tidning, där jag kritiserar Svenska kyrkan för en dialog som syftar till att stödja fundamentalister, så att de kan  bygga en maktbas i Sverige. I Brusis replik hittar man dock inget om felöversättning. Han presenterar däremot en annan kontextuell läsning av brevet och stödjer följaktligen ett samarbete med muslimska fundamentalister i ”det mångkulturella Sverige”. I det mångkulturella Sverige förklarar Ibn Rushds chef, att undergången av den västerländska civilisationen beror på att kvinnorna i väst inte längre tar ansvar för hemmet utan av egoistiska skäl arbetar utanför hemmet. Det är inte konstigt att, efter en rundresa i Sverige med guidning av Ibn Rushds chef, kommer den saudiske professorn till slutsatsen att svenska kvinnor kallas ”Europas horor”. Ibn Rushd hyllar givetvis Bilan Osman och ETC för stödet men svenska kvinnor både till vänster och höger undrar vad som pågår.
 1. Undanhålla information
  6.1 Kritik från Brusi
  På Demokrativärnets Facebooksida förklarade jag för Osman den 8 maj (några dagar före  publiceringen av hennes artikel) att Brusi varken har auktoritet eller är kvalificerad nog att läsa brevet eller dess kontext. Jag har också förklarat för henne att: – ”Brusi fick svar från fil.dr. Mona Lagerström, som har skrivit ett stort verk om Muslimska Brödraskapet, i en artikel här”.
  https://purdahbloggen.se/2019/02/10/doktorand-frederic-brusi-stockholms-universitet-och-vadan-av-att-skriva-en-recension-om-ett-amne-man-inte-beharskar-muslimska-brodraskapets-erksamhet-i-sverige/
  – Svensk-egyptiern, översättaren och författaren Sayed Khatib som studerat vid al-Azhar universitet i Kairo har också skrivit en replik på Brusis text och totalt sågat Brusis argument.”
  https://sayedsblog.wordpress.com/2019/02/28/i-de-blindas-rike-ar-den-enogde-kung/
  – Jag har också besvarat all kritik i en slutreplik i Kyrkans tidning:
  https://www.kyrkanstidning.se/debatt/sluta-goda-politiska-extremister

  Brusi publicerade aldrig sin slutreplik och Osman har inte presenterat mitt bemötande av kritiken. Bilan Osman redogör över huvud taget inte för hela denna debatt utan skriver endast till sina läsare att jag får kritik från Brusi för min översättning vilket är ren lögn.

  6.2 Kritik från Ibn Rushd
  Bilan Osman framför också Ibn Rushds påstående om att jag översätter fel, men hon upplyste inte om mitt svar på Ibn Rushds kritik. Här kunde hon ha läst dessa tre bemötanden, men detta tog hon inte upp i artikeln.

  https://wordpress.egyptson.se/2019/04/27/ii-infor-debattpanelen-pa-arabiska-bokmassan-amiralen-imorgon-kl11/
  https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/jag-har-inte-tackat-nej-till-ibn-rushds-inbjudan/
  https://wordpress.egyptson.se/2019/04/25/infor-debattpanelen-med-muslimska-brodraskapet-i-malmo-pa-sondag/

 2. Undvek att ta fram en väl kvalificerad aktör som kan verifiera mina översättningar
  I en konversation mellan mig, Annika Braun och Luai Ahmed skriver jag den 10 april:
  ”Annika lyckades också övertyga mig om att redan nu lämna ut namnet på min språkgranskare och inte vänta på publiceringen av [osmans] rapporten… Min granskare är Joseph Saouk… Hans kontaktuppgifter är: https://uppsalauniversitet.academia.edu/JosephSaouk
  Osman kontaktade Saouk och fick bekräftat att han granskar mina texter. Information som har undanhållits i ”granskningen”.

 3. ”Klipp-och-klistra”
  I ”granskningen” klipper Osman ut ett citat från min blogg och använder som bevis för min medvetna ”felöversättning”. Hon klipper ut en  del av citatet och låta okvalificerade vänner översätta hennes valda del av citatet. Citatet från min blogg är: ”Vi kan använda dialog, religions- och civilisationsmöten som täckmantel för att missionera om den sanna religionen [Islam], som behöver god presentation och hjälp att välja da’wah-prioriteringar…“
  أنه ومن خلال الحوار والتلاقي بين الحضارات، نستطيع أن نأخذ غطاء واسعاً للدعوة إلى هذا الدين الحنيف الذي هو بحاجة إلى حسن العرض وتخير
  الأولويات الدعوية،
  Jag har visat Osman på hennes Facebok-sida den 8:e april (några dagar före publiceringen av hennes ”granskning” att översättningen av citatet på Google ligger nära min översättning, men trots det ifrågasatte min översättning. Här är Googles översättning: ”Att vi genom dialog och konvergens mellan civilisationer kan ta en bred täckmantel för uppmaningen till denna sanna religion, som behöver en bra presentation och valet av förespråkande prioriteringar,”

  Bilan Osman väljer i sin tesdrivna ”granskning” att klippa bort ”som behöver en god presentation och hjälp att välja da’wah-prioriteringarna”. Begreppet da’wah (spridning av Islam) prioriteringar är en av den andliga ledaren för Muslimska brödraskapet, al-Qaradawis uppfinningar och han skrev en hel bok om detta. Prioriteringarna i al-Qaradawis teologi sträcker sig från väpnad jihad till religionsdialog, beroende på aktuella maktförhållanden. Ibn Rushds chef skiljer i breven mellan taktik och strategi och talar tydligt om målet med ”dialog”. Den västerländska civilisationen är på väg att gå under, och de muslimer som han och Ibn Rushd räddar från civilisationens undergång skulle fungera som Noas ark. Den fallande civilisationen ska ersättas av ”Islam”. För en bredare syn på Ibn Rushds chefs väpnade jihad ber jag läsarna läsa kapitlet om uppskjuten jihad i min bok Bosättningen.

  Bilan Osman kan inte arabiska. Att hon tog bort detta väsentliga begrepp, da’wa prioriteringar i Brödraskapets strategi är inte någon tillfällighet. Frågan är vem som ligger bakom citatklippet. Här kan man undra om en arabisktalande medarbetare från Ibn Rushd är den möjliga drivande personen i processen.

 4. Lögner har ett kort liv
  I februari i år godkändes min avhandling i Lund. Opponenten kunde arabiska flytande. Två i  betygsnämnden var lingvister som doktorerat i arabiska. Ingen har ifrågasatt någon av mina översättningar. Den omtvistade texten fanns bland alla mina texter. Varken opponenten eller någon från betygsnämnden har ägnat uppmärksamhet och kritik åt den här texten eller något annan text.
  Över 29 000 unika nedladdningar har avhandlingen fått hittills.
  https://portal.research.lu.se/sv/publications/global-politisk-islam-muslimska-br%C3%B6draskapet-amp-islamiska-f%C3%B6rbun
  Lögnen har ett kort liv.

 5. Sammanfattning av en granskning med slagsida
  Jag utgår från att Bilan Osman tillsammans med den ansvarige utgivaren, Andreas Gustavsson medvetet undanhållit den information som finns i mina böcker och från de sex länkar jag skickade till dem och de har genom att anklaga mig för felöversättning kunnat stödja Studieförbundet Ibn Rushd via lögner. Det är märkligt att ETC och den nya vänstern insisterar på att göda sådana ultrareaktionära krafter i samhället. Bilan Osman anser att andemeningen i brevet är dialog, men vilken typ av dialog som Ibn Rushd driver nämns inte. Den dialog som beskrivs av Ibn Rushds chef är att utbilda unga muslimer för att fungera som Noas ark när den västerländska civilisationen går under pga. att kvinnorna ”Europas horor” egoistiskt lämnar sina hem för att förverkliga sig genom arbete. Bilan Osman och ETC:s ansvarige utgivare är ett hot mot jämställdhet och religionsfrihet.

Ibn Rushd väljer nu Bilan Osman som kommunikatör för sitt studieförbund. Det är ett  passande val för dem, men frågan är om skattebetalare ska stå för detta och den omoraliska och odemokratiska alliansen mellan Den nya vänstern och Islamismen. Islamovänstern.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *