Är Omar Mustafa och kompani på väg till V eller till Nyans?

Föreningen Hjärta klipper banden med Socialdemokratiska partiet. Föreningen grundades bl.a. av Omar Mustafa, tidigare ordförande för Islamiska Förbundet (Muslimska Brödraskapets gren i Sverige) och sitter idag i styrelsen.

Den nuvarande partiledaren för V Dadgostar Nooshi träffade och intervjuade Omar Mustafa i, Ung Vänster, 2007-09-08. Nu skickar jag min varning till Vänsterpartiets ledning: Gör inte det misstaget som andra partier gjorde. Islamister är ju antiimperialistiska och antikapitalistiska, men det var också fascisterna. Ge inte utrymme till ultrareaktionära antidemokratiska krafter i partiet.

Läs min bok Erövringen och se hur Muslimska Brödraskapet lyckades att infiltrera partierna i Egypten och i Sverige.

Utdrag från Erövringen: Muslimska Brödraskapets infiltration av Sverige
s. 208- 218 i Pdf

—————————————————————

 UPPGÅNG OCH FALL?

”Efter valet 2006 bildades en borgerlig partiallians med M, KD,
FP och C i vilken FP-politikern Nyamko Sabuni fick en ministerpost
som ansvarig för integrationsfrågor. Sekreterare för Sveriges Unga
Muslimer (SUM), Omar Mustafa, skrev då ett brev till statsminister
Fredrik Reinfeldt:
”Jag vill härmed lämna in ett protestbrev till statsministern
angående utnämning av den öppet islamofobiska Nyamko
Sabuni till integrationsminister. Detta var ett högst oväntat
drag av dig Fredrik, du som har bott så nära invandrare och
borde ha större förståelse för deras frågor. Sparka henne och
du blir muslimernas hjälte (=kan leda till att du vinner nästa
val också).” [sic]400

Efter valet 2010 framträdde Omar Mustafa, nu ordförande för
Islamiska Förbundet i den saudiska officiella tv-kanalen Al Ekhbariya
Channel. Intervjuare var Samer Fakhri. Omar Mustafa hyllade den
saudiska regeringen för deras stöd till bygget av den stora moskén i
Göteborg.401 Omar Mustafa kommenterade också resultatet av valet
i Sverige och deklarerade förbundets strategi:
”Vi är stolta över en sådan prestation, att förbundets
ordförande vann en plats i riksdagen på det styrande partiets
lista. Detta är ett bevis på styrkan i förbundet och dess rykte
och erkännande från partier och politiker. Vårt deltagande
är av offentlig natur; vårt mål är inte bara ett symboliskt
komma in till riksdagen; Det är att försvara de rättigheter för
den muslimska gemenskapen som vi kräver genom politiska
åtgärder som rör lagar om terrorism, lagar om hijab, lagar
om islamiska skolor och lagar om byggande av moskéer.
Vårt politiska agerande är inte bara symboliskt, utan äkta
med reflektion på alla områden vilket gjort att vi lyckas med
prestationer som detta erkännande som lät ordföranden

—————————————————————
400 Regeringskansliet, integrationsministeriet, Dnr: SB 2006/10634:
https://drive.google.com/file/d/152kX6RHokTXY5nhkIkyNQodxCvtsWVE/view?usp=sharing
401 Samer Fakhri intervjuade Omar Mustafa i den officiella saudiska Tvkanalen, Al Ekhbariya.
Sparades på Youtube 2014-08-28:
https://www.youtube.com/watch?v=4gv6Sh2C7lg
En kopia på bokens kanal: https://youtu.be/E-sSpp6T9xk
—————————————————————


i förbundet få en plats i riksdagen. Förbundet kommer att
fortsätta att försvara muslimer i detta land där det finns
lagar för att förhindra att bygga moskéer och förbjuda hijab
i skolorna. Förbundet försvarar de muslimska minoriteterna
i andra delar av världen samt de viktigaste frågorna såsom
den palestinska frågan och humanitära frågor som den
somaliska frågan och frågor angående den arabiska våren.” 402


På frågan om muslimer förföljs i Sverige svarade Omar Mustafa:
”Det finns naturligtvis vissa fall av förföljelse och
diskriminering på arbetsplatsen… vi konfronterar den
svenska regeringen när regeringen rapporterar om rasism i
Sverige utan att nämna rasism mot muslimer, eller föreslår
förordningar för att förbjuda niqab i skolan.”403
Mustafa uppmanade också den svenska regeringen att bryta
diplomatiska och ekonomiska förbindelser med den syriska
regimen.404


Omar Mustafa var som ung aktiv i Sveriges Muslimska Scouter
(SMS). Professor Mattias Gardell, som fått ett officiellt uppdrag att
granska penningstödet till civila organisationer, refererade till Omar
Mustafa i en av sina finansiella rapporter som en ung föredömligt
representativ muslim.405 Omar Mustafa anslöt sig tidigt till Sveriges
Unga Muslimer (SUM) där han blev sekreterare. Han blev också
medlem i sekretariatet för Muslimska Brödraskapets europeiska
ungdomsorganisation FEMYSO. Han deltog i konferenser, besökte
flera länder och blev inbjuden av FEMYSO att delta på en konferens
om Darfur i Sudan som representant för Sveriges Unga Muslimer
och FEMYSO. Omar Mustafa presenterade en rapport på förbundets
webbplats som rentvådde den sudanesiska regeringen, som är

—————————————————————
402 Ibid.
403 Intervju Al Ekhbariya Channel. En kopia på bokens kanal:
https://youtu.be/E-sSpp6T9xk
404 Ibid.
405 Gardell Mattias, ”Islam och muslimer i Sverige, En utvärdering
av trettio projekt finansierade av Arvsfonden 1994–2006”
Arvsfonden-rapport, en forskning, maj 2010:
http://web.archive.org/web/20140811172626/http://www.
arvsfonden.se/sites/default/files/article_reports/
utvarderingsrapport_-_islam_och_muslimer_i_sverige.pdf
—————————————————————


stödd av Muslimska Brödraskapet. Regeringen och presidenten är
anklagade för folkmord genom sitt stöd till de arabiska stammarna
i deras väpnade konflikter mot de afrikanska stammarna. Han
beskyllde istället väst för kriget.
“Det är inte heller ett etniskt krig, eftersom alla har samma
utseende och etnicitet bortsett från att vissa har ett lokalt
språk utöver arabiskan. Konflikterna mellan stammarna
handlar istället om tillgången till vatten och boskap.”406
Omar Mustafa tillskrev den globala uppmärksamheten om
Darfur-krisen till sammanstötningen mellan den sudanesiska
regeringen och det amerikanska oljebolaget Chevron som drevs
av den amerikanska utrikesministern Condoleezza Rice. Den
sudanesiska regeringen förvisade Chevron från Sudan på grund
av dess ineffektivitet. Omar Mustafa kritiserade också media som
beskrev situationen i flyktinglägren i Darfur som svår. Han sa att
situationen i en av huvudstadens förorter som han besökt inte
skilde sig från flyktinglägren i Darfur: ”I flyktingförläggningarna
hade man åtminstone gratis mat, utbildning och sjukvård av
hjälporganisationer.”407

Omar Mustafa avslutade sin rapport genom
att råda muslimer att lösa dessa humanitära tragedier: ”Om vi
muslimer inte tar oss i kragen och löser våra problem så kommer
”världspolisen” fortsätta med att lägga näsan i blöt, inte för att de
vill hjälpa de stackars sudaneserna, utan för att hitta en anledning
till att sno åt sig ännu fler rikedomar.”408


Vid Muslimska familjedagarna, några år senare, förklarade han
inledningen av sitt politiska arbete. Alliansen hade då vunnit majoriteten
som skulle ge dem rätt att driva landet en andra mandatperiod.
Omar talar om att han grundade föreningen Hjärta med medlemmar
från Broderskapsrörelsen och unga muslimer. De allierade sig med
Socialdemokraterna som han betraktade som ett viktigt parti av två skäl:

—————————————————————
406 Mustafa Omar, Min resa till Darfur, Omar Mustafa berättar om sin
resa till Darfur, Islamiska Förbundets webbsida: 2008-06-06:
http://web.archive.org/web/20080505222305/http://www.islamiskaforbundet
se:80/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=62
407 Ibid.
408 Islamiska Förbundets websida:
http://web.archive.org/web/20080505222305/http://www.islamiskaforbunde.se:80/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=62
—————————————————————


“Jag gick med i Socialdemokraterna dagen efter valet 2010,
efter valresultatet kom upp och det framgick att Alliansen
skulle fortsätta en mandatperiod till. Sverigedemokrater har
tagit sig in i riksdagen. Dagen efter gick jag med i partiet.
Anledningen till att jag gick med det här partiet var två
anledningar, för det första tyckte jag att partiet saknade en
ideologisk drivkraft, saknade kunskap och engagemang i de
frågor jag brinner mest för. Det här var ett viktigt parti, ett
parti som jag delade värdegrund med men som inte riktigt
kämpar utefter den värdegrund de själva hade. Den enda
debatten som partiet förde kring rasism under det året det
var huruvida man skulle ta debatten med sverigedemokrater
eller inte… Det fanns inget snack om hur man skulle bekämpa
den strukturella rasismen, hur man skulle bemöta den
identifierade segregation som vi såg i Sverige… Partiet fattade
inte riktigt att vi i dagens samhälle har en arbetslöshet som
riktar sig till en viss grupp av människor… det är folk som
har viss hudfärg eller folk som har ett konstigt namn… Den
andra anledningen till att gick med i Socialdemokraterna var
att jag var så trött på de här ”Muslim Alibi” som hela tiden
skulle tas fram för att representera mig och er … De säger,
”min mamma ber” och sen i nästa mening så säger de det
mest islamofobiska man någonsin kan tänka sig på bästa
sändningstid…”409


Mustafa nominerades så småningom av den nybildade
föreningen Hjärta till Stockholms arbetarekommun och deltog också
i en konferens som Broderskapsrörelsen arrangerade. Där var han
med och beslutade att ändra den kristna rörelsen till en rörelse för
alla troende (från olika religioner) under namnet Tro och Solidaritet.
Dessa förslag lades fram under den inledande perioden av dialog
mellan SMR och Broderskapsrörelsen på 1990-talet.410


Omar Mustafa valdes in i Socialdemokraternas partistyrelse
vid S-kongressen i Göteborg den 7 april 2013. Följande dag
publicerade Daniel Vergara på EXPO:s webbsida en artikel där han
kritiserade detta inval och påpekade att Omar Mustafa hade bjudit
in antisemiter i egenskap av ordförande för Islamiska Förbundet
och att han på sin Facebook-sida var anhängare av den egyptiska

—————————————————————
409 Mustafa Omar, Muslimska Familjedagarna MFD. En kopia på bokens drive:
https://drive.google.com/file/d/1y9UV0hYlyQQD269GTBpm8K82wBU4LPvQ/view?usp=sharing
410 Ibid.
—————————————————————


presidenten Muhammad Mursi och al-Qaradawi.411 I en intervju
med partistyrelsen dagen efter svarade Omar på kritiken. När det
gäller den första punkten förnekade han att han var antisemit med
följande förklaring:
“Vi har bjudit in personer med åsikter som vi inte ställer
oss bakom för att vi tror på argumentation och dialog. Får
man möta idéer så ger det ett bättre resultat än att isolera.
Vi komponerar detta med ett värdegrundsarbete i våra
predikningar, våra projekt och verksamheter.”412

Gällande sin beundran för al-Qaradawi, fortsatte han:
“Al-Qaradawi är en av världens mest framträdande teologer,
om du vill göra den jämförelsen kan man likna han med
påven. Han är etablerad och välkänd. Jag delar absolut inte
de åsikterna som han framfört och som är antisemitiska,
som när han talar om att Förintelsen var guds straff. Men
samtidigt har han deltagit i positiva sammanhang och tagit
avstånd från självmordsbombningar. När jag säger att han
har balanserade åsikter är det om det jag pratar.”413
Citatet visar hur Omar Mustafa relativiserar al-Qaradwis
syn på judar. Dessutom har al-Qaradawi utfärdat en fatwa
som tillåter självmordattentat mot israeler. Det märkliga är att
Socialdemokraterna och media inte har reagerat på Omar Mustafas
uttalande.

Omar Mustafa besvarade kritiken i Aftonbladet.
”Kampen för rättvisa, alla människors lika värde och
fria val har för mig därför alltid varit en ledstjärna i mitt
samhällsengagemang. Jag tror starkt på ett samhälle som
präglas av mångfald och jämlikhet, där en muslimsk kvinna
i slöja ska ha samma grundläggande mänskliga rättigheter

————————————————————–
411 Vergara Daniel, ”Kritiserad socialdemokrat valdes in
i partistyrelsen”, Expo webbsida 2013-04-08:
https://web.archive.org/web/20140812003145/http://expo.se/2013/kritiserad-socialdemokrat-valdes-in-i-partistyrelsen_5821.html
412 Vergara Daniel, ”S-topp: Vi behöver bli tydligare”. 2013-04-09:
http://web.archive.org/web/20130603094932/http://expo.se/2013/s-topp-vi-behover-bli-tydligare_5823.html
413 Ibid.
—————————————————————

som en ateistisk kvinna som hatar slöja. Jag blir upprörd
över kränkningar av kvinnors rättigheter. Jag ser kvinnors
rättigheter som mänskliga rättigheter och tar djupt avstånd
från alla försök att hindra kvinnor att leva sina liv efter sina
val.”414

Han förklarade också sin inställning till homosexuella, men han
nämner inte sin egen uppfattning om homosexualitet utan endast
hans syn på äktenskapskaps-lagstiftning:
“Jag tror på och försvarar den svenska äktenskapslagstiftningen
som bland annat ger rätt till homosexuella par
att ingå äktenskap samtidigt som den ger rätt till religiösa
församlingar att själva definiera sina riter och vigseltraditioner,
så länge de inte strider mot svensk lag. Jag tror
på möten och dialog som överskrider våra livsåskådningar,
ideologier och livsval. Jag tror på ett samhälle där jag kan
vara jag och du kan vara du, utan att hat behöver uppstå oss
emellan.” 415
Mustafa backar inte från sitt uttalande för SR i mars 2010 när
han hävdade att homosexualitet är förbjudet i Islam och vill även
framhäva sitt förbunds rätt att inte viga homosexuella. Han ändrade
däremot sin ståndpunkt i Newsmill när det gäller att bjuda in uttalade
antisemiter till föreläsningar vid Islamiska Förbundets konferenser och dess anslutna institutioner. Han förklarade han att syftet med
att bjuda in dessa talare var i linje med hans övertygelse om dialog
med väletablerade muslimska föreläsare världen över, utan att för
den skull dela alla deras åsikter. Mustafa markerar sin uppfattning
om dessa predikanter och sin plan i framtiden:
”Min mening är att inga sådana personer bör bjudas in
om de inte starkt tagit avstånd från sina tidigare hatfyllda
uttalanden. Detta behöver vi vara mycket bättre på att
säkerställa. Vi ska ha ett forum för dialog, och det ska vara
ett forum som bygger på alla människors lika värde. Och
det måste också vara grunden när väljer vilka som ska
medverka.”416

———————————–
414 Mustafa Omar, ”Omar Mustafas svar på kritiken”, Aftonbladet 2013-04-11:
http://web.archive.org/web/20130414084749/https://www.aftonbladet.se/debatt/article16584895.ab
415 Ibid.
416 Ibid.


Men hans uttalanden var tydligen inte tillräckligt övertygande,
något som bevisas genom att förbundet fortsatt bjuda in
kontroversiella talare såsom den kände Muslimska Brödraskapet,
Zaghloul El-Naggar 2017.417 Partiledare och statsminister Stefan
Löfven kom slutligen med ett avgörande meddelade att Omar
Mustafa var tvungen att välja mellan IFiS och S:
“Det går inte att vara förtroendevald i Socialdemokraterna
om man inte fullt upp kan stå upp för partiets värderingar
om människors lika värde och jämställdhet mellan kvinnor
och män. Det är värderingar som vi bygger hela vår politik
på. Det är okränkbart.”418


På en presskonferens annonserade Omar Mustafa sitt
tillbakadragande från Socialdemokraterna och anklagade partiets
ledning för att vara utsatt för en betald mediekampanj,419 men
ordföranden för Socialdemokraterna i Stockholm, Veronica Palm,
sa att denna mediekampanj inte hade något med begäran om att
Omar Mustafa skulle avgå att göra. Anledningen var:
”Omar Mustafa kunde inte – under den långa processen
vi hade – ta avstånd för det han gjort som ordförande för
Islamiska förbundet och säga att han inte kommer att göra
det igen.”420

På Familjedagarna 2014 påstod Omar Mustafa däremot att
Veronica Palm hade stor förståelse för hans religiösa ideologiska
bakgrund och att valet av honom till styrelsen var pga att han

—————————————
417 Svenska kommittén mot antisemitism, “SKMA om Islamiska
förbundet, antisemitismen och ett oroande monster”, 2017-04-03:
http://skma.se/blogg/2017/04/skma-om-islamiska-forbundetantisemitismen-och-ett-oroande-monster/
418 Ekot/TT, ”Löfven: Omar Mustafa måste välja”, SR 2013-04-13:
https://web.archive.org/web/20160408174318/http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5504176
419 Milder Julia, ”Omar Mustafa: Partiledningen
vek sig för drevet ”, SR 2013-04-13:
http://web.archive.org/web/20160121092055/http://sverigesradio.
se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5514206
420 Ekot, “Palm: ”Omar Mustafa kunde inte ta avstånd”, SR 2013-04-23:
https://web.archive.org/web/20130502015034/http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5514231
—————————————————————


representerade Islamiska Förbundet. Han påstod också att Veronica
Palm sagt följande till honom:
“Och jag är också antisionist…men pressen är för hård. Det
funkar inte riktigt. Drevet är för intensivt och pressen är för
hård.”421
Omar Mustafa valde att avgå från sin post i partistyrelsen men
också att lämna partiet. Han anklagade på Islamiska Förbundets
webbsida partiets ledare för att skicka ett skrämmande budskap till
muslimer i Sverige:
”Partiledningen menar dock att man inte kan förena ett
partiuppdrag och ett uppdrag i det muslimska civilsamhället.
Partiledningens uppfattning är inte bara beklaglig, det är
även en skrämmande signal till muslimer och andra troende
socialdemokrater. Jag uppfattar att partiledningen därmed
inte har förtroende för mig och tvingar mig att lämna
samtliga mina uppdrag i partiet.”422


Partiet var splittrat både i frågan om valet av honom och hans
avgång. Han fick stöd av ledarna för Tro och Solidaritet. Rörelsens
ordförande och senare chef för det svenska institutet i Alexandria,
Peter Weiderud som skrev en artikel i Dagens Nyheter där han
fastslog att Omar Mustafa representerade ett valsegment där 75%
röstar på S. Han nämnde att om socialdemokrater inte vill betrakta
muslimerna som en flock röster, måste de dra nytta av Omar Mustafa
som han beskrev som en progressiv ledare.423 Weiderud beskrev
dock inte på vilket sätt han anser Omar Mustafa vara progressiv.

——————————————–
421 Muslimska Familjedagarna MFD. En kopia på bokens drive:
https://drive.google.com/file/d/1y9UV0hYlyQQD269GTBpm8K82wBU4LPvQ/view?usp=sharing
422 Islamiska Förbundets webbsida: Aktuellt, Omar
Mustafas avskedsbrev, utan datum:
https://web.archive.org/web/20150627121956/http://www.islamiskaforbundet.se/sv/hem/tidigare-events/456-omar-mustafas-avskedsbrev.html
423 Weiderud Peter, ”Omar Mustafa bedöms med annan
måttstock än vi andra”, Dagens Nyheter: 2013-04-16:
http://web.archive.org/web/20160426203438/http://www.dn.se/debatt/
omar-mustafa-bedoms-med-annan-mattstock-an-vi-andra/
—————————————————————


Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet
och i dag ordförande för Tro och Solidaritet, kommenterade på
sin blogg att Omar Mustafas avgång från partiet återspeglade en
källkritisk kollaps och hade skapat en djup olust inför framtiden. I
artikeln kritiserade Bjereld också medias hållning gentemot Omar
Mustafa. Han tog här fram familjestadgarna på Islamiska Förbundets
webbsida, som föreskriver lagliga skillnader mellan kvinnors och
mäns rättigheter. Han förklarade det som varande ett exempel
på en översättning av en religiös text i en grupp översättningar
av artiklar i olika sammanhang. Svenska medier gjorde fel när de
citerade dem utan granskning och när man betecknade dem som
en stadga för IFiS.424 Bjereld noterade dock inte att alla författare till
de översatta artiklarna är radikala islamister tillhörande muslimska
brödraskapsrörelsen och att innehållet på webbsidan motsvarar
den politiska ideologin för Muslimska Brödraskapet.
Ulf Carmesund, internationell sekreterare för Tro och Solidaritet,
slöt också upp bakom Omar Mustafa och kritiserade hans
motståndare. Han menade att enligt internationell social forskning
är Sverige det mest sekulära landet med en tro på individualism,
till skillnad från invandrare som kommer från länder i Mellanöstern:
”Omar Mustafa och många med honom är troende
människor som hör till världsreligioner med miljarder
medlemmar som bor och lever under helt olika existentiella
villkor. Det är självklart att alla dessa människor inte stödjer
socialdemokratins ideologi och inte heller stödjer svenska
värderingar vad gäller homosexuella och jämställdhet
mellan män och kvinnor, men värderingar förändras och
med en välfärd som inkluderar alla i vårt land kommer
värderingarna hos alla i Sverige gradvis att bli mer jämlika.
Socialdemokratisk politik innebär att förändring sker med
små steg som tas i rätt riktning.”425


Carmesund besvarade dock inte frågan hur övertygelsen hos en

—————————————————————
424 Bjereld Ulf, Ulf Bjereld’s blogg 2013-04-14:
https://web.archive.org/web/20140325235428/http://ulfbjereld.blogspot.se/2013/04/omar-mustafas-avgang-kallkritisk.html
425 Carmesund Ulf, Studiematerial om en debatt i april 2013. Omar
Mustafa har tvingats lämna socialdemokraternas partistyrelse”, ABF:
https://web.archive.org/web/20170407113218/http://www.abf.se/Global/Studiematerial/Omar%20Mustafa-debatten-studiemtr%205%20juni.pdf
—————————————————————


toppolitiker i partiet kunde skilja sig från partiets politiska program.
En demonstration hölls framför Socialdemokraternas huvudkontor
under ledning av Anna Ardin, kollega till Omar Mustafa i föreningen
Hjärta. Man ville att ledningen i S skulle uttala sitt förtroende för
Omar Mustafa. Demonstranterna krävde också att media, politiker
och kritiker skulle be Omar Mustafa om ursäkt.426 Carina Hägg,
riksdagsledamot och ledamot i riksdagens utrikesutskott, och
Anders Selin, ordförande för HBT-Socialdemokrater, krävde å andra
sidan Omar Mustafas avgång.427 Nima Gholam Ali Pour, av iranskt
ursprung och partipolitiker i Malmö, avgick för att protestera mot
valet av Omar Mustafa till Socialdemokraternas partistyrelse.428
Vissa personer som deltog i dialogprocessen på 1990-talet
deltog i debatten i striden om Omar Mustafa. Per Axel Sahlberg, före
detta medlem av dialogkommittén, försvarade Omar Mustafa i en
artikel i Newsmill där han skrev att man måste visa respekt för islam
och förstå att det inte förändras över en natt. Man måste titta på det
intellektuella sammanhanget och att det finns en kollision mellan
två olika intellektuella perspektiv. Det första tillhör moderniteten
som säger att förhållandet mellan religion och samhälle måste vara
individuell, medan det andra representerar den traditionella som
säger att förhållandet ska vara kollektivt. Sahlberg anser att Omar
Mustafa borde ha accepterats av partiet på grund av att han står
mittemellan de två perspektiven med möjlighet att påverka det
traditionella.429

————————————————————————
426 Bankel Anna-Klara och Tove Hanell, ”S-demonstration
till stöd för Omar Mustafa”, SVT 2013-04-15:
http://web.archive.org/web/20180108235512/https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/s-demonstration-till-stod-for-omar-mustafa
427 Zuiderveld Roland och Wendick Christoffer, ”Carina
Hägg: Mustafa måste avgå”, SVT, 2013-04-13:
https://web.archive.org/web/20130414235654/https://www.svt.se/nyheter/carina-hagg-mustafa-maste-avga
428 TT, ”Kritik och avhopp efter val av Mustafa”, Svenska Dagbladet 2013-04-11:
https://web.archive.org/web/20180108224035/https://www.svd.se/kritik-och-avhopp-efter-val-av-mustafa
429 Sahlberg Per Axel, ”Vi måste visa respekt för att islam
inte ändras över en natt ”, News Mill, 2013-04-11:
http://web.archive.org/web/20130430141344/http://www.newsmill.se/artikel/2013/04/11/vi-m-ste-visa-respekt-f-r-att-islam-inte-ndras-ver-en-natt
—————————————————————


Den tidigare ordföranden för Sveriges socialdemokratiska
kvinnoförbund, Nalin Pekgul, skrev en artikel i Dagens Nyheter och
kritiserade invalet av Omar Mustafa i partistyrelsen. Hon kritiserade
också hans sympatisörer eftersom han enligt henne representerar
en extrem ström bland muslimer i Sverige. Artikelns titel var
”Mustafa representerar inte Sveriges muslimer”. Valet av honom
till partistyrelsen har effekten att muslimer i Sverige verkar vara
inkompetenta, att han i praktiken bara representerar en minoritet
bland svenska muslimer och inte har visat några tecken på att vara
progressiv inom den egna konservativa strömmen. Enligt henne
representerar Mustafa Muslimska Brödraskapet i Europa som
försöker få monopol på representationen av muslimer. De syftar
till att tillämpa shari’a på europeiska muslimer och att inskränka
rättigheter för muslimska kvinnor och homosexuella.
Nalin Pekgul anser att skillnaden mellan Mustafa och andra
ledare för Islamiska Förbundet är att han är diskret och inte uttrycker
sina åsikter på ett provokativt sätt.430 Talesmannen för Islamiska
Förbundet, Mohamed Kharraki, försvarade Mustafa och beskrev
motståndarna till honom som anhängare av konspirationsteorier
och drabbade av islamofobi. Kharraki beskrev Islamiska Förbundet
som demokratisk:
”Vi är ett förbund som tror på alla människors lika värde och
som kraftigt tar avstånd från all form av diskriminering och
alla typer av hatpredikningar och våldsideologier. Detta är
inte bara tomma ord, utan något som reflekteras i all vår
verksamhet, våra predikningar och det folkbildningsarbete
som vi genomför dagligen. Vi har inget att dölja kring
vår värdegrund, som konspirationsteoretiskt influerade
debattörer har hävdat.”431

—————————————————————
430 Pekgul Nalin, ”Mustafa representerar inte Sveriges
muslimer”, Dagens Nyheter 2013-04-18:
http://web.archive.org/web/20130421134116/https://www.dn.se/debatt/mustafa-representerar-inte-sveriges-muslimer/
431 Kharraki Mohammed Amin, ”Vi har inget att dölja
kring vår värdegrund”, Aftonbladet 2013-04-24:
https://web.archive.org/web/20130512060004/http://www.aftonbladet.se/debatt/article16665018.ab
—————————————————————

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *