Pressmeddelandet: Bosättningen: Muslimska brödraskapets organisation och vision i Sverige

PRESSRELEASE

Översättningen av Sameh Egyptsons andra bok ”Bosättningen” om
Muslimska Brödraskapet i Sverige är nu färdig. År 2018 kom Sameh Egyptsons uppmärksammade bok, ”Holy White Lies -The Muslim Brotherhood in the West – Case Sweden”, ut på arabiska och engelska. Muslimska Brödraskapet är den främsta företrädaren för och ideologiska källan till den politiska ideologin islamismen. Första delen av översättningen heter Erövringen (2020) och handlar om hur Muslimska Brödraskapet framställer sig som ett religiöst samfund samtidigt som de försöker ta sig in i partier och erövra positioner på den svenska politiska arenan. Andra delen, som alltså precis har färdigställts, heter Bosättningen (2021) och handlar om Muslimska Brödraskapets organisation och dess vision om att skapa ett parallellsamhälle i Sverige. De två svenska böckerna ska överlämnas till alla riksdagsledamöter inom kort.


Sameh Egyptson har gjort ett grundligt arbete. De båda böckerna
innehåller tillsammans drygt 1 200 fotnoter med hänvisningar till nytt
källmaterial framför allt på arabiska, Egyptsons modersmål. Många
islamforskare i Sverige och Europa saknar paradoxalt nog kunskaper i arabiska. Egyptson var innan han flyttade till Sverige politiskt aktiv i Egypten, även under arabiska våren i Kairo, och kan därför betrakta, förstå och bedöma Brödraskapet bättre än många andra. Han presenterar en mer kritisk, genomskådande berättelse och lägger fram ett demokratisk alternativt till dialog med islamister.


Boken klargör bland annat:
– Filialen i Sverige. Islamiska förbundet i Sverige med sina dotterorganisationer har nära relationer till Muslimska Brödraskapets internationella nätverk, både ideologiskt och organisatoriskt. Nätverket är hierarkiskt uppbyggt men förutsätter lydnad såväl mot den nationella som den internationella ledningen.

– Inrättandet av en islamisk ordning. Islamiska förbundet har inte övergett rörelsens grundläggande mål, det vill säga att inrätta ”en islamisk ordning” även i Europa och Sverige, ett samhälle uppbyggt utifrån islamiska principer och islamisk lag (sharia), där även det politiska livet anpassas till denna ordning. Men arbetet för att uppnå detta mål måste ske gradvis och långsiktigt, inte genom våldsam revolution, utan med en flexibel anpassning till situationen i olika länder.

– Principen om ”dubbla budskap”. Islamiska förbundet döljer medvetet sin egentliga ideologi och sina grundläggande mål. Man framställer sig som en opolitisk, social och religiös rörelse. Man vill inte kallas ”islamist” eller sägas tillämpa ”politisk islam”. Denna taktik att förställa sig är något som utvecklats under många decennier och har sitt ursprung i begreppet taqiyya, ”vita lögner”, inom islamisk tradition.

– Antalet medlemmar. En framstående avhoppare från Islamiska förbundet i Sverige, år 2013, hävdade att antalet medlemmar i Islamiska förbundet var cirka 200. Efter noggranna undersökningar har Egyptson kommit fram till att den inre cirkeln som kontrollerar nätverket av styrelser inte uppgår till mer än 20 personer, och dessutom i en inre struktur av hierarki och nepotism. Studien visar också att tre av förbundets organisationer under de senaste tre åren har ökat erhållna skattemedel med över 40% till 618 miljoner SEK och att sparade medel från erhållna skattemedel inom verksamheten nu uppgår till drygt 250 miljoner SEK.

Muslimska Brödraskapet har lyckats på grund av allmän okunskap och Sveriges generösa bidragssystem.

.

För mer information och föreställningen av boken: https://www.egyptson.se/shop

Bokpresentation 10 oktober 2021, 16:00: https://www.facebook.com/events/328621042357440/?ref=newsfeed
Digital bok: https://play.google.com/store/books/details/Sameh_Egyptson_BOS%C3%84TTNINGEN?id=SI1FEAAAQBAJ&hl=en&gl=US

En tanke på “Pressmeddelandet: Bosättningen: Muslimska brödraskapets organisation och vision i Sverige

  1. Tack för att ALLA RIKSDAGSLEDAMÖTER ska få denna bok! De behöver verkligen bli upplysta!
    Sedan får vi hoppas att de också TAR DEL AV det viktiga innehållet!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *