Ett enat Europa – till vilket pris?

Gästskribent: Thomas Flystam

Vi lever i en tid som präglas av stora förändringar. Förändringar är oftast av godo, då de uppstår som resultatet av upptäckter eller tankar som gör vår tillvaro drägligare. Våra arbetsuppgifter har förändrats till det bättre i de flesta fall. Tunga och monotona arbetsuppgifter har i många fall kunnat göras om till att utföras med hjälp av maskiner eller robotar.
Förändringar av godo. Nu ser vi en annan typ av förändringar. En omvälvande massmigration som belastar Europa. Miljontals människor som förflyttar sig från delar av världen som har mycket små likheter med Europa. Ett litet antal av dessa människor flyr från krig och förtryck. Ett betydligt större antal vill helt enkelt få ett bättre liv.

Efter att ha lyssnat på Samehs föreläsning om ”Erövringen” slog det mig att det han sade lät bekant. Det arbetssätt som Muslimska Brödraskapet använder och förespråkar påminde mig om något som jag
bara hört talas om. Kalergiplanen. För att få lite insikt i vad Kalergiplanen innebär så läste jag således boken som kallas Kalergiplanen. Boken heter egentligen ”Pratical idealism” och gavs ut första gången 1925. Det språkbruk som författaren Greve Richard Coudenhove-Kalergi använder hade troligtvis i dag uppfattats som mycket stötande. Coudenhove-Kalergi tillskriver olika sorters människor olika sorters egenskaper, inte baserat på individen, utan på bakgrund. Som ett exempel så framhåller han att en stor ledare eller politiker inte kan komma från folket, då denna person endast haft en livstid på sig att finna kunskap och bildning. En stor ledare måste komma från en ädlare familj som i generationer har avlat fram den ”nobilty” som krävs av en sann ledare. Han ställer även landsbygden mot staden och tar tydligt parti för staden. Den urbana människan är enligt honom betydligt mer positiv till det han kallar ”crossbreeding” och står därför över den enkla människan som helst skapar sin familj mer traditionsenligt.

Coudenhove-Kalergi förutspår att det ska ske en massinvandring från Afrika och mellanöstern till Europa. Den nya människan som ska komma ur denna massinvandring ska till utseendet påminna om de gamla egyptierna. Den nya rasen ska inte ha någon gemensam historia eller nation. De ska enbart fungera som en grå arbetsmassa. Författaren hävdar också att det ska resa sig en ny härskarras ur detta. Denna ras ska påminna om judarna men inte nödvändigtvis vara judar. Han beundrar judarna för deras traditioner och för att deras djupa sammanhållning bygger på tro, inte på ras. Med detta i åtanke så hävdar han att det judiska samfundets stora framgångar bygger på crossbreeding”. Något som är mycket intressant är Coudenhove-Kalergis syn på nationer. Han hävdar att nationer är av ondo och är orsaken till krig. Givetvis ska man ha i åtanke att boken skrevs i svallvågorna av första världskriget och författaren vill på något sätt hitta en försäkran om hur man undviker att detta upprepas. Lösningen var att det inte längre skull finnas nationer för då skulle det inte längre uppstå krig. De enda krig som då skulle finnas var inbördeskrig… Nationssamarbetena i Europa var från början ett fredsprojekt. För Europa och Europas folks bästa.


Frågan är om grundtanken fortfarande finns kvar. Tyvärr finns inte ”Pratical idealism” översatt till svenska, men för den som vill veta hur tankegångarna hos Coudenhove-Kalergi gick kring ett enat Europa och en enad värld kan jag varmt rekommendera er att läsa boken på engelska. Dock vill jag varna känsliga läsare. Det är ingen skönlitteratur.


Jag antar att en hel del redan har läst Samehs bok ”Erövringen”. I mitt fall så ville jag först läsa ”Pratical idealism” och gjorde också så. Efter att ha läst också ”Erövringen” så vill jag påstå att mina farhågor besannades. Båda ideologierna bygger på världsherravälde.


Muslimska brödraskapets plan och Kalergis plan är oroväckande lika. Man vill utradera den fria viljan och individens rätt. Endast en liten rättroende kärna ska ha rätt att diktera villkoren. Muslimska brödraskapet hävdar religion, Kalergi hävdar fred, ingen av dem tar hänsyn till människan. Som människa är du född fri. Vad du har för preferenser bestämmer du. Du och ingen annan. Din sexuella läggning, din religion, din hudfärg och dina tankar är dina, ingen annans. Om du låter någon annan diktera villkoren för detta, kommer dem snart att diktera villkoren för hela ditt liv. Då har vi ovillkorligen kommit till priset. Är det värt priset vi betalar? Vem bestämmer priset? En gång stod en man på Medborgarplatsen i Stockholm och sa ”mitt Europa bygger inga murar”. En annan sade att ”vi måste öppna våra hjärtan”. Har någon av dessa män betalat priset? Eller är det så att dessa män drivs av något annat? Har dem rätt ”nobilty”? Kan det vara så att någon har sagt till dessa män att om ni gör på detta vis så har ni rätt nobilty”? Är vi beredda att gör avslag på vår yttrandefrihet för att vi är så oroliga för vad andra människor eventuellt ska tycka?

Om tanken i nedan mening nyttjades mer skulle vi ha betydligt bättre förutsättningar för dialog.

”Jag föraktar dina åsikter men jag kommer med mitt liv försvara din rätt att uttrycka dem. Kommer du att göra detsamma för mig?”

Sameh Egyptson

Köp Erövringen, Muslimska brödraskapets infiltration av Sverige:
https://egyptson.se/shop#!/products/er%C3%B6vringen
Köp E-boken med klickbara unika länkar på Google books
books.google.se/books/about/ER%C3%96VRINGEN.html 
Kontakta Sameh Egyptson för intervju: Tel: 0707267161. Email: 
sameh.egyptson@egyptson.se
Pressbilder och bilder från boken:drive.google.com/drive/folders/10qqnDzSYbiLzIxul9ZIF9QvgXP_zh-fJ?usp=sharing  
Boka föreläsningar och föredrag med Sameh Egyptson:
docs.google.com/document/d/12C5NTSjgEEstiFwkQY2ea_zBpORLKhTmbap_YgslW9o/edit?usp=sharing 
Läs recensioner och få mer information: wordpress.egyptson.se/2018/11/23/news-about-holy-white-lies/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

%d bloggare gillar detta: