Sluträkning och förord – Erövringen


Sluträkningen
Till mina läsare!

Efter utgivningen av ”Holy White lies” ansåg jag att projektet med översättningen till svenska inte var realistisk jämfört med översättningen till engelska. Kostnaden för översättningen från arabiska till engelska i Egypten var inte i närheten till översättning till svenska. När vi kontaktade en specialiserad översättningsfirma i Sverige begärde de ett pris på 3 kronor per ord, vilket skulle innebära kostnader över 400 000 kronor exklusive tryckkostnader ca 80 000 kronor. Mitt reseföretag har haft svårigheter med den politiska utvecklingen i Egypten. Företaget finansierade min forskning och intresse (obs. jag har inte sökt doktorandtjänst eller forskningsprojekt för att känna mig fri i min forskning). Jag hade hoppats att någon myndighet, fond eller institution ville bidra ekonomiskt till en översättning till svenska. Tyvärr fick vi endast ett erbjudande från ett svenskt parti som krävde att vi placerade deras logo på boken. Vi tackade nej för vi ville inte att vår bok skulle utnyttjas partipolitiskt.

För ca ett år sedan ställde Demokrativärnet upp för att starta ett översättningsprojekt till del 1 av boken. Vi bedrev en finansieringskampanj via Kickstarter för att sälja boken (Heliga Vita lögner del 1, idag Erövringen). Vi lyckades sälja ca 300 exemplar. Vi anlitade en redigerare för att minska antalet ord för översättningen. Redigeringsarbetet kostade 35 000 kronor. En andra finansieringskampanj via Kickstarter lyckades inte och vi var tvungna att själva ta på oss ansvaret för projektet eller att lägga ner projektet. Det var omöjligt för mig att själv översätta boken och samtidigt skriva min avhandling och delta i debatten. Här kom min fru Pia Egyptson som behärskar engelska flytande att ta ett stort ansvar för svensk översättning, korrekturläsning efter min översättning av arabiska texter och uppdatering av texten. Dessutom är hon marknadsföringsexpert och skapade layout, bildbehandling och omslag ….. Utan hennes bidrag och briljanta lösningar av många problem hade Erövringen inte varit möjlig. Jag vill även särskilt tacka Demokrativärnet som ställde upp med tid, korrekturläsning, bokpresentation och marknadsföring. Med detta hoppas jag att en institution erbjuder ekonomiskt stöd till en översättning till svenska av del 2 av boken.

——————-

. …………………

Förord
Det här är första delen av två av den svenska versionen av den
arabiska och engelska boken Holy White Lies. Texten är uppdaterad
med nytt material, framförallt kapitlet om Centerpartiet. Materialet är hämtat från det källmaterial som jag samlat på mig inför mitt avhandlingsarbete i interreligiösa relationer vid Lunds universitet.

I april 2013 fick ordföranden för den mest inflytelserika islamiska
organisationen i Sverige plats i styrelsen i det största partiet i Sverige, Socialdemokraterna. Den debatt som då blossade upp visade brist på kunskap om Muslimska Brödraskapet (MB). Detta var startskottet för mig att samla material för att avhjälpa kunskapsbristen i ämnet och resultatet blev en unik samling artiklar och dokument. Eftersom jag satt på ett rikligt material som många inte hade tillgång till och inte heller hade kunskap att presentera kände jag en personlig skyldighet att gå in i den offentliga debatten. Jag tyckte också att det var viktigt att källmaterialet skulle översättas till engelska och svenska för att underlätta ett överbryggande av polarisering i samhället. Enligt mig beror detta på brist på information.

Nu har jag själv arbetat med att översätta boken till svenska
för allmänheten eftersom inget oberoende organ vill ta på sig uppdraget. Översättningsprocessen är komplicerad. Huvudkritiken mot den engelska översättningen av boken var att det användes ordval i översättningen som missgynnar Muslimska Brödraskapet i Sverige. Den engelska översättningen har skett på vår egen bekostnad. Vi anlitade professionella översättare specialiserade på teologiska texter på arabiska under min ledning. En process som tog lång tid och som ledde till att boken med översättningen kom ut minst ett år senare än planerat. Under korrekturarbetet hade vi en lång diskussion angående ordval. Ett av de orden var ikhtiraq. Mahmoud Khalfi, huvudperson i Islamiska Förbundet (IFiS), kritiserade i en debattpanel på Arabiska Bokmässan i Malmö 2019
översättningen av ordet ikhtiraq som han använde i Tunis News för att beskriva Muslimska Brödraskapets entrism i svensk politik. Ordet översatte jag i min blogg 15 april 2016 till ”genomslag”, när jag avslöjade Khalfis artikel i Tunis News. Khalfi beskrev dåvarande bostadsministern Mehmet Kaplans politiska karriär som ikhtiraq. När boken skulle översättas till engelska sökte jag ett passande ord på engelska. Efter jämförelse mellan olika lexikon och utifrån den kunskap om de strategier som Muslimska Brödraskapet har när de arbetar i väst, något som jag inte var fullt medveten om 2016, tog jag beslut med översättningsledaren att använda det engelska ordet ”infiltration” enligt det engelsk-arabiska lexikonet Britannica Dictionary. På engelska beskriver Cambridge Dictionary ordet infiltration som: ”secretly become part of a group in order to get information or to influence the way that group thinks or behaves”, vilket stämmer med den process som beskrivs i boken och att islamister presenterar sig som muslimer rätt och slätt när de deltar i politik i Sverige. När jag presenterade min engelska bok blev således den svenska rubriken på min artikel i Expressen 2018-11-25 ”Så infiltrerar islamister de svenska partierna”. ”Stora engelsk- svenska ordboken” översätter nämligen det engelska ordet ”infiltration” till det svenska ordet ”infiltration”.

Den svenska boken är en fri översättning från den engelska boken då en översättning direkt från arabiska till svenska är en omöjlighet rent finansiellt. Alla citat på arabiska är dock översatta direkt från arabiska till svenska och tolkat så nära sitt ursprung som möjligt, vilket ibland leder till meningsbyggnader man normalt inte ser på svenska. Svenska citat från muslimska organisationers webbsidor, författares artiklar, etc. är återgivna exakt, även om de innehåller grammatiska fel. Vi har satt [sic] i slutet av citaten för att markera det. För att ha kunnat gräva ner mig i detta omfattande projekt och samla allt material tackar jag min familj, speciellt min fru Pia Egyptson, som har hjälpt mig med svensk kontext, översättning, korrekturläsning, layout, tid och stöd. Jag tackar mina kollegor på Lunds universitet samt grävande journalister som har bistått med goda råd och tillgång till material. Tack till professor Jonas Otterbeck som gav mig tillgång till sin samling av tidningarna Salaam och Rabita. Tack till Lucy Komisar i New York som gav mig tillgång till sitt material om Muslimska Brödraskapets internationella bank, Al Taqwa Bank. Tack till alla som jag har intervjuat. Dessa intervjuer har hjälpt mig förstå de historiska och ideologiska sambanden. Slutligen, tack till alla er som stöttat med förköp av boken, som hjälpt till med korrekturläsning samt andra bidragsgivare. Tack
också till Demokrativärnet som drivit kampanjer för översättningen.

Sameh Egyptson
Höllviken 2020

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *