Egyptson: Därför lever inte SR upp till sändningstillståndet

Mitt svar till: cilla.benko@sr.se & nina.glans@sr.se

I Sveriges Radio, programmet Söndagsintervjun sänt 3 september 2023, intervjuades Mahmoud Khalfi. I egenskap av imam för den största moskén och ordförande för Islamiska förbundet i Sverige uttalade han sig om mig och min forskning. Enligt 14§ i Sändningstillstånd för Sveriges Radio AB 2020-2025 framgår att ”den som har befogat anspråk på att bemöta ett påstående ska ges tillfälle till genmäle”. Här fallerar Cilla Benkö som ansvarig utgivare då hon nekar mig rätten av uttala mig i SR.

I intervjun kräver Khalfi särlagstiftning för koranen och muslimer. Enligt honom är det inte bränna koranen som är problemet utan att göra det på ett våldsamt, hatiskt och barbariskt sätt, ”det är att krossa [koranen] under fötterna, att säga fula ord och spotta på [koranen]”.

Det handlar alltså inte om koranbränning utan om hädelseförbud. Krav på hädelseförbud ingår i en politisk ideologi och strategi som Islamiska förbundet har drivit sedan 80-talet, vilket statliga arkiv vittnar om, vilket också finns dokumenterat i avhandlingen, Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige (2023: 422–430)

Det är alltså inte en tillfällighet att Khalfi riktar sin kritik mot mig. Avhandlingen står i en ideologisk strid mot Khalfis odemokratiska mål. Jag har fått besked att jag inte får bemöta anklagelserna och felaktigheterna som Mahmoud Khalfi riktade mot mig och min forskning under sändningen, vilket jag anser vara ett felaktigt beslut. SR ska bedriva oberoende och saklig journalistik, där alla sidor får komma till tals och lyssnaren får en så nyanserad och sanningsenlig bild som möjligt.

Här är några av mina ståndpunkter, som jag för övrigt helst vill redogöra för i ett kommande avsnitt av Söndagsintervjun:

Personligt plan

På frågan om Sameh Egyptsons avhandling svarar Khalfi:
1- ”En del människor som har invandrarbakgrund, de hetsar mot andra medmänniskor som har samma rötter, tyvärr.”

2- ”Vissa människor som Sameh och liknande vill stigmatisera oss, stämpla oss, ibland säger han de här är islamister, de har koppling med brödraskap, utan att definiera, i stället för att hur vi tänker, hur vi gör saker och ting, vilken roll vi har i samhället. Han hittar vissa konspirationer hit och dit för att svartmåla oss och stämpla oss, ingenting mer.”

3- ”Vi har skrivit långt brev till Lunds universitet som visar det konstiga och att slutsatsen bygger på falska grunder.”

Det stämmer att Islamiska förbundet skickade brev till Lunds universitet inför disputationen. Brevet skickades vidare till mig, opponenten, handledaren och betygsnämnden. Jag har besvarat brevet och betygsnämnden godkände avhandlingen. Ett faktum som alla borde känna till är att alla påståenden som publiceras i avhandlingar kräver källor. Avhandlingens källor när det gäller fakta om de organisatoriska, ideologiska och politiska kopplingarna mellan MB och IFiS kommer från deras egna källor, som har skannats av och en kopia finns i avhandlingens webarkiv.

Dessa uttalanden bör få bemötas enligt sändningstillståndet. SR bör leva upp till opartiskhet.

Kommentar

Sedan när kan forskning med källor som godkänts vid disputation beskrivas som svartmålning som Khalfi påstår i Söndagsintervjun. Det är Mahmoud Khalfis och hans förbunds samhällsmål som är mörka.

Sveriges Radio lever inte upp till objektivitet i rapportering om Muslimska Brödraskapet

Trots att det numera finns mängder av skrifter om Muslimska Brödraskapet och Islamiska förbundet i Sverige så har Sveriges Radio tidigare intervjuat Mohammad Fazlhashemi, vid Uppsala universitet som påstod att det saknas ”riktiga källor” som skulle kunna stödja tesen att Muslimska brödraskapet har påverkat muslimska organisationer i Sverige. (Muslimska brödraskapet efter den arabiska våren, Människor och tro”, 2021-01-28).

Läs artikel, ”Farliga förbindelser: Kopplingen mellan Islamiska förbundet i Sverige och Muslimska brödraskapet”, som ingår i antologin, Vår tids ideologier, p.31-41, Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation (2022)!

Det märkliga är att det finns gott om källor som stödjer att Muslimska Brödraskapet etablerat sig i Sverige, men er reporter lämnade den intervjuades påstående utan kommentar. I samband med disputationen av min avhandling intervjuades Saeed Azam, ordförande för Svenska Fatwarådet i Sydsvenskan (13/02), där han hävdade att ”Islamiska förbundet i Sverige, IFiS, kallas för ”brödraskapet” i folkmun bland arabisktalande i Sverige”. Hur kunde SRs rapporter missa detta?

SR bör leva upp till opartiskhet i rapportering om Muslimska brödraskapet.

Den organisatoriska kopplingen

Imamen Mahmoud Khalfi förnekar inte att han skrev i Tunis News att Islamiska Förbundet tillhör Muslimska Brödraskapets skola. MEN (som vanligt) säger han samtidigt:

 • ”Inga organisatoriska kopplingar mellan oss och Muslimska Brödraskapet.” Fakta talar om:
  1- IFis är medlemsorganisation i FIOE (Muslimska brödraskapets europeiska gren, enligt MB:s officiella websida Ikhwanwiki).
  2- Europeiska fatwarådet, grundades av Yusuf al-Qaradawi (Muslimska Brödraskapets chefsideolog) och FIOE, höll sitt årliga möte i Stockholms moské 2003 under al-Qaradawis ledning.
  3- Dussintals nationella ledare för Muslimska brödraskapets nationella grenar besökte Stockholms moské, inbjudna av Islamiska Förbundet.
 • ”Jag har aldrig haft kontakt med Muslimska brödraskapet som organisation.” Fakta talar om:
  1-Khalfi säger att han studerade vid högskolan European Institutet for Human Sciences (EIHS) i Frankrike. Det som Khalfi inte talar om är att institutionen grundades av Yusuf al-Qaradawi (Muslimska Brödraskapets chefsideolog) och FIOE. IFiS är medlem i FIOE. Institutionen fungerar som rekryteringsinstitution för Muslimska brödraskapet. Där studerade också svenskpakistaniern Pierre Durrani, en av grundarna till Sveriges unga muslimer (ungdomsorganisation för IFiS). Under sina studier svor Durrani trohetseden för MB.
  2- I ett brev benämner Khalfi den internationellt kände MB- ledaren, Kamal Helbawy (talesman för Muslmiska brödraskapet i väst) som ”vår broder, mästare och mentor”. Khalfi kräver i brevet en förklaring till Helbawys avhopp från internationella Shourarådet.
  3- I egenskap av moskéchef bjöd han Helbawy många gånger till konferenser i moskén och även den högste ansvarige för MB.s internationella organisation, Mahmoud Azzat bjöds in.
 • Mahmoud Khalfi säger i intervjun, ”Vi får inte en enda krona från vilken stat som helst.Fakta säger:
  1-Arabemiraten gav flera miljoner dollar till Islamiska förbundet för ombyggnaden av Zayeds moské. Förhandlingen skedde mellan Arabemiratens utrikesminister och grundaren av IFiS Mahmoud Aldebe. 
  2-Saudiarabien gav Islamiska förbundet i Göteborg flera miljoner dollar till bygget av förbundets moské i Göteborg.

Den ideologiska kopplingen

Khalfi bekräftar avhandlingens tes när han erkänner att ”Muslimska brödraskap har den rätta förståelsen av islam” […] ”Brödraskapet är mest balanserad, Wasatiyya-skola som präglas av tolerans, integritet, samarbete med andra osv. osv”.

Dubbla budskap

Det som är det problematiska med wasatiyya som svenska medier inte är vana vid, är dubbla budskap, vilket alla avhoppare, även Mahmoud Aldebe talat om.

Al-Qaradawi sammanfattar detta i sin officiella webbsida under fatwa, ” الكذب الأبيض“ , Den vita lögner, (min översättning):

”Om en god avsikt kan uppnås med både ärlighet och lögn är det förbjudet med lögner. Om goda mål bara kan nås genom lögn, utan sanning, är det tillåtet att ljuga i det fall det som ska uppnås är tillåtet men också om det är obligatoriskt, om målet är en plikt.” Det kan alltså vara tillåtet att ljuga om det råder en fara och om de nödvändiga ”goda” målen, inom den ”tillåtna” sfären, bara kan nås genom att ljuga.

I den ideologiska delen av avhandlingen har jag redogjort för och analyserat wasatiyyah på 184 sidor. (Egyptson 2023: 361–545). Slutsatsen stämmer väl med andra forskares (Paul Katsivelis Sharia och livet: Islamisk retorik om makt, moral och medelvägen (wasatiyyah) på al-Jazira, 2016.) och Sagi Polkas omfångsrika studie Shaykh Yusuf al-Qaradawi. Spiritual Mentor of Wasati Salafism, 2019). Wasatiyyah är inte en demokratisk ideologi som Khalfi påstår, utan en totalitär ideologi med sharia som överideologi.

Wasatiyya har ppverkat förbundets handlingar genom (alla dessa händelser har källor i mediaarkiv): Fakta säger:

 • Antisemitism
  1 – I Bokhandeln i Moskén såldes Sions vises protokoll.
  2 – Man sålde också kassettband som uppmuntrar till våldsam jihad mot judar.
  3 – De har bjudit in föreläsare med antisemitiska åsikter.
 • Jämlikhet och jämställdhet
  1- Förbundets imamer gav råd till misshandlade kvinnor att inte polisanmäla sina män.
  2 – Imam Mahmoud Khalfi är kritisk till lagförslag som förbjuder barnäktenskap.
  3 – Synen på homosexuella enligt inbjudna föreläsare är homofobisk.
 • Yttrandefrihet och religionsfrihet
  1 – Krav på att stoppa utgivning av Salmans Rushdies bok, Satansverser.
  2 – Krav på förbud mot Mohammedkarikatyrerna och Vilks rondellhundar.
 • 3 – Krav på att kriminalisera koranbränning.

Mahmoud Khalfi passar egentligen som aktör i partiet Nyans, inte som religiös ledare. SR och dess medarbetare bör höja sin kunskap i ämnet och låta de som har studerat ämnet uttala sig.

Till att börja med bör SR  följa sitt sändningstillstånd och ge mig chansen att besvara Khalfis ogrundade anklagelser.

Mvh
Sameh Egyptson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *