Imamen vilseleder i Sveriges Radio

På bilden: Mahmoud Ezzat, den högste ansvarige för Muslimska Brödraskapets internationella organisation håller föredrag vid Stockholms moské, inbjuden av Mahmoud Khalfi, chefen för moskén.

Till:

cilla.benko@sverigesradio.se , martin@tredjestatsmakten.se , fanny@tredjestatsmakten.se

Jag har med stort intresse lyssnat till Söndagsintervjun med imamen Mahmoud Khalfi. Martin Wicklin ställer viktiga frågor och följdfrågor, som jag ser det.

Jag kontaktar nu er för att min avhandling tas upp och utdrag från den nämns flera gånger. Jag anser att Khalfi vilseleder när det gäller avgörande historiska och samhälleliga fakta.

För att bilden ska kunna kompletteras och förtydligas för lyssnarna önskar jag nu att jag i SR snarast får tillfälle att bemöta imamens påståenden och tolkningar. Helst skulle jag önska en debatt direkt med Khalfi. Han nämner ju också att han skulle vara öppen för det. Förstår att en sådan inte kan ske inom ramen för just Söndagsintervjun, men räknar med att ni har förslag till lösning för hur även jag, i objektivitetens namn, ska kunna komma till tals i etern i en högaktuell fråga, när nu Khalfi getts utrymme vid ett flertal tillfällen. Ser fram emot ett snabbt och positivt svar!

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning

Teol. Dr. Sameh Egyptson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *