Normalisering av slöjan är vansinne

Huma har valt fel symbol för att protestera mot förtryck mot kvinnor i världen. Hijab ingår i ett system som kräver att samhället totalitärt ska underkasta sig denna hållning och det är det som politisk islam står för. Normalisering av hijab är vansinne och Sverige befinner sig nu på ett sluttande plan mot ofrihet, skriver debattören. Bild: Karl af Geijerstam

Debatt publicerad i GP: 13 feb, 2020
Web archive;
http://archive.ph/XZAHp
HumaZafar hävdar att hon genom att bära hijab kämpar för kvinnors rätt att slippa bli sexualiserade. Men påbudet om slöjan är en patriarkal idé som går ut på att kontrollera kvinnor och det är vansinne att normalisera den, skriver Sameh Egyptson.
Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.
ANNONS

Replik
Slöjan 1/2
Huma Zafar från Ahmadiyya, Muslimska Samfundet, skriver i en debattartikel i GP den 1 februari att det är en rättighet att klä sig i hijab. Hon förklarar samtidigt att hon frivilligt valt att täcka sitt hår. Hon har två argument. Det ena är att hon vill följa Guds påbud och det andra är för att kämpa mot de patriarkala kraven som ställs på tjejer och kvinnor idag. Jag håller med Huma om att hon i demokratiska samhällen bör ha rätten att klä sig hur hon vill enligt lag. Det som Huma inte tar upp är att hennes bröder och systrar som tillhör politisk islam ifrågasätter denna rätt för andra kvinnor.
ANNONS
Det är rätt för Huma att följa ett religiöst påbud men hon bör veta att alla religiösa påbud inte per automatik är rätt i Sverige. Enligt shafi juridiska islamiska skolan är det exempelvis ett påbud med kvinnlig könsstympning. Detta är olagligt i Sverige. Därför bör alla religiösa påbud debatteras när de innehåller förtryck. Jag är inte troende på samma sätt som Huma och anser att om det finns en gud så gav hen oss logiskt tankande för att vi ska kunna fundera över vårt handlande. Om gud ville att kvinnor ska klä sig på ett särskilt sätt borde hen ha skapat dem med dessa kläder. Huma skiljer inte mellan hur en religiös text skapades, hur den tolkades i historisk social kontext och hur texten bör tolkas idag. De religiösa påbud Huma följer är skrivna av män och har tolkats av män i en patriarkalisk kontext. Hon följer helt enkelt ett patriarkalt påbud.
Huma fördömer sexualisering av tjejer i tidig ålder och fixering av kvinnors kroppar. Men det svårt att inte ifrågasätta på vilket sätt hijaben skulle vara en symbol för kvinnlig frihet.
I mitt födelseland Egypten kunde kvinnor klä sig hur de ville och bada på allmänna stränder med baddräkt ända fram till 70-talet. Min syster som bor i Kairo är i dag alltid rädd när hon går på gatan för att hon inte bär hijab. Under de senaste månaderna har filmer på fruktansvärda övergrepp mot kvinnor som trotsat hijabtvånget spridits på sociala medier. En allvarlig konsekvens är att sexuella trakasserier och övergrepp har ökat markant. I rapporten om Norrby ser vi att samma sak händer i Sverige nu.
Huma har valt fel symbol för att protestera mot förtryck mot kvinnor i världen. Hijab ingår i ett system som kräver att samhället totalitärt ska underkasta sig denna hållning och det är det som politisk islam står för. Normalisering av hijab är vansinne och Sverige befinner sig nu på ett sluttande plan mot ofrihet.
Sameh Egyptson, debattör och religionsforskare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *