En svensk översättning för bokrecension ”Holy White Lies”

En översättning gjord av Annika Braun av recensionen till boken ”Holy White Lies” skriven av Mohamed Salmawy, ordförande för det egyptiska författarförbundet och den som ledsagade nobelpristagaren Mahfous när denne fick nobelpriset i litteratur. Under den arabiska våren 2012 var han inbjuden av UNESCO-rådet och Svenska Institutet till Sverige för att berätta om läget i Egypten.

Recensionen publicerads i den engelskspråkiga Al Ahram Weekly den 23 november 2018.

http://weekly.ahram.org.eg/News/25936.aspx…

”Jag vill uppmärksamma en extremt viktig bok av Sameh Egyptson, Holy White Lies – Muslimska Brödraskapet i väst.

Det är en uttömmande studie (med verifierade källor) av Muslimska Brödraskapets mål att äga inflytande över stora statliga och icke-statliga institutioner i väst. Strategin är lögner, bedrägeri och dubbelspel. Författaren använder Sverige som en fallstudie, som också är representativ för andra västländer.

Bokens titel är hämtad från en fatwa utfärdad av Sheikh Youssef Al-Qaradawi, publicerad på hans personliga hemsida: ”Islam kombinerar idealism och pragmatism. Islam är Guds metod. Islam känner livets natur och människors behov, och tillåter lögner i vissa situationer av hänsyn till den mänskliga natur med dess pressande behov och oro.” I Maqasid Al-Sharia (Islams lagrum) hävdar Al-Qaradawi att det bästa argumentet för att legitimera lögn var Abu Hamed Al-Ghazalis förslag i sin encyklopediska Revival of Theological Sciences: ”Islam vet att lögn inte är en synd i sig själv. I sin minst skadliga grad är okunnighet hos den man talar med ett skäl till att hävda motsatsen av vad som är sant. Ofta finns det vinst och nytta i okunnighet. Att ljuga är resultatet av okunnigheten och som sådan är det tillåtet och kanske nödvändigt.”

Muslimska Brödraskapets andra huvudstrategi för att förvärva inflytande, en gradvis övergång. Hassan Al-Banna, Muslimska Brödraskapets grundare, formulerade strategin i ett brev till Muslimska Brödraskaps ungdomar, där han menar att slutmålet är att kontrollera och styra världen, att uppnå ”världsomspännande makt”. Al-Qaradawi betonar behovet av att observera principen: ”Med gradvishet menar vi ett sätt att sätta att kamouflera etablering av Guds lagar, dvs Sharia. Vi anger mål, strategier och handlingsplaner, där varje etapp leder till nästa genom planering, organisation och verkställighet.”

På grund av det Muslimska Brödraskapets centrala styrning, som måste följas av alla grenar över hela världen, hör vi samma argument återges av Muslimska Brödraskapet överallt. Holy White Lies citerar följande utdrag ur en intervju med Chakib Benmakhlouf (verksam i Sverige), president för federationen av islamiska organisationer i Europa (FIOE), som publicerades i Londonbaserade Asharq Al-Awsat: ”Vi har ett program. Vi har en agenda för de närmaste 20 åren och en kortsiktig plan, en medellång plan och en långdistansplan”. Han tillägger: ”Vår närvaro i Västeuropa är inte så djupt rotad. Jag tror att den bara är ca 50 år gammalt. Muslimer bör inte påskynda saker. Det är svårt att hoppa från första till tionde växeln. Vi börjar på marknivå. Med tanke på Sverige, finner vi till exempel att regeringen ger hjälp till moskéer, islamiska skolor och ger dig rätt att sitta i kommunfullmäktige och riksdagen. Judarna kom bara där de är idag efter en mycket lång tid. De säger att de är avundsjuka på muslimer eftersom muslimer lyckats uppnå mer på kort tid, än de skulle kunna åstadkomma om hundra år.”

Boken beskriver de olika stadierna av Muslimska Brödraskapets infiltration i Sverige. Den inleddes med en uppgörelse med S, därefter infiltrerades MP, M och C. Processen involverar olika islamiska organisationer; Islamiska förbundet i Sverige (IFIS), dess dotterföreningar och allierade, såsom t ex Sveriges Unga Muslimer (SUM), Föreningen för islamiska skolor, hajj och umra-bolaget, Muslimska Scouter, Women’s Association, Svenska Muslimska Studentförbundet, New Crescent Cultural Organization, Society of Quran Reciters, Sveriges Muslimska Råd, m fl. Egyptson förbinder briljant dessa organisationer med internationella islamiska organisationer som tjänar som grenar av det internationella Muslimska Brödraskapet, såsom Federation of Islamic Organizations in Europe (FIOE), Europeiska rådet för Fatwa och Forskning, Muslim World League, Milli Görüş, Taqwa Bank, Rådet för amerikanska-islamiska förbindelse, Münchensmoskén, Europeiska institutet för humanvetenskaper samt Forum för Europeiska muslimska ungdoms- och studentorganisationen (FEMYSO).

En mycket tydlig bild blottläggs. Det är en starkt centraliserad organisation, kopplad till ett massivt nätverk av hundratals regionala och lokala organisationer som alla har enda mål: tamkin, dvs empowerment. Enligt Mohamed Al-Sallabi, libysk medlem av Europeiska rådet för Fatwa och forskning, är empowerment av muslimer avgörande för framgång. Människor med den sanna tron måste ”nå makt för att kontrollera regeringen och besegra kättare och rädda de troende i strider, och slutligen ärva jorden och bemyndiga Guds religion”. Al-Sallabi hävdar att strategin är att dela makten i icke-muslimska länder, dvs att delta i regeringar med icke-muslimer, med det slutgiltiga målet att besegra icke-muslimer och ta kontroll med demokratiska medel.

Holy White Lies blottlägger och verifierar att Muslimska Brödraskapets ideologi och strategi utgår från bedrägerier. Insikten om detta har ännu inte sjunkit in i Västeuropa. Dess dörrar är öppna för organisationer som arbetar långsiktigt för att eliminera icke-muslimska samhällen.

Sameh Egyptson har enorm fördel av att vara förtrogen med Sverige och dess institutioner, och samtidigt ha erfarenhet av Muslimska brödraskapets idéer och arbetssätt i sitt hemland, Egypten, som han emigrerade från till Sverige som en ung man.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *