Vart är den egyptiska revolutionen på väg idag, 3 år senare

Sedan några dagar tillbaka erkände Egypten, genom en folkomröstning, den nya konstitutionen som ingår i färdplanen mot demokrati. Denna färdplan skapades av alliansen som låg bakom avsättningen av president Mursi. Den breda alliansen samlade alla sekulära politiska krafter inklusive demokratiaktivisterna, salafisterna (islamister som är rivaler till muslimska brödraskapet) och militären som har ekonomiskt och politiskt inflytande. Konstitutionen blev ett kompromissdokument mellan alla dessa politiska falanger i landet. Både statlig och privat media hyllar resultatet och betraktar det som en seger och ett stöd för den nuvarande regeringen och General al Sisi som stödde protesterna och avsatte Mursi. Enligt valkommissionen röstade fler röstberättigade i denna folkomröstning jämfört med det kritiserade valet om konstitutionen år 2012 som brödraskapet och salafisterna stiftade. Enligt den nya konstitutionen ska president- och parlamentsval hållas inom kort och landet ska gå på rätt väg mot demokrati. Men vägen för den nuvarande regeringen är inte lagd utan taggar.

Muslimska Brödraskapet och demokratiaktivisterna avvisar nu färdplanen och mobiliserar sina anhängare att gå ut på gatorna för att åter igen kräva regeringens fall. Brödraskapet erkänner inte regeringen eller den nya konstitution och har blodhämnd sedan hundratals av deras anhängare massakrerades av militären i augusti förra året. Deras mål är att återinsätta president Mursi och gripa kuppmakarna. Demokratiaktivisterna som nu samlas under alliansen Revolutionära fronten anklagar militären för militärkupp mot revolutionen. Sprickan uppstod först när militären använde övervåld och massakrerade brödraskaps anhängare. Aktivisternas representant i regeringen al-Baradi avgick följaktligen och lämnade landet. Revolutionära alliansen som samordnar demokratiaktivisterna och framför allt ”6 april rörelsen” anklagar regeringen för att återskapa det gamla diktatoriska systemet med stöd från polisen och militären. Med hjälp av den nya demonstrationslagen sattes deras ledande figurer i fängelse med långa fängelsestraff.

Media menar att färdplanen är det enda alternativet för att få stabilitet i landet och ekonomin att rulla igen. Media kontrolleras av staten eller finansiärer som är knutna till den djupa staten som förlorade mycket pga oroligheterna de senaste åren. Brödraskapet och demokratiaktivisterna utmålas som infiltratörer från väst för att skapa kaos i landet. Muslimska Brödraskapet anklagas nu för att de i komplott med Hamas, USA och Qatar attackerade statens byggnader för att införa kaos i landet och riva ner staten som struktur. De anser att deras mål var att uppfylla den nya amerikanska politiska kartan för Mellanöstern med små religiösa stater där Israel ska fungera som supermakt. Enligt denna plan ska Palestinakonflikten lösas på bekostnad av egyptierna genom att palestinierna och Hamas utvidgar Gaza till området i norra Sinai. Den nya Mellanöstern, enligt konspirationsteorin, ska grundas på en liberalisering av ekonomin som innebär att USA kommer att ha totalt inflytande över Egyptens öde. Demokratiaktivisterna anklagas för att stödja USA och Brödraskapets planer genom det ekonomiska stöd som mänskliga rättighetsorganisationer får från väst.

Under de senaste dagarna kallade inrikesministern till dialog med Brödraskapet och demokratiaktivisterna. När han inte fick något gehör varnade han alla med att placera tunga vapen ovanpå polisstationer och den som vill testa och attackera stationerna får skylla sig själv. Nu är situation åter vid startpunkten för tre år sedan, med den skillnaden att den här gången har den djupa staten förberett sig för att bemöta protesterna. Inrikesministern kallade också folket att komma ut på gatorna och demonstrera för stöd för regeringen utan det demonstrationstillstånd som krävs. Det är tre motstridiga krav som ställs idag den 25 januari, på 3-årsminnet av egyptiska revolutionen, nämligen Mursis återinsättning, en ny sekulär revolutionär regering samt stöd för den nuvarande regeringen. Frågan är om den egyptiska revolutionen kommer att ta en ny väg idag och vart den i så fall leder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *