Erövringen

Muslimska Brödraskapets
Infiltration av Sverige

Omslag: Pia Egyptson efter en ide av Sameh Egyptson

SAMEH EGYPTSON
Islamolog och doktorand i interreligiösa relationer vid Lunds universitet
gav 2018 ut en internationellt uppmärksammad studie Holy White Lies
om Muslimska Brödraskapet i Europa och i Sverige. Nu presenterar
han en uppdaterad och redigerad svensk version av del 1 av utgåvan.

Aron Lamm – Epoch Times
”Sameh Egyptsons bok ”Holy White Lies” fyller ett väldigt viktigt hål
i svensk offentlighet: Den beskriver vad det fundamentalistiska och
islamistiska Muslimska brödraskapet faktiskt är, och hur de och
deras allierade lyckats göra sig till ”representanter” för alla svenska
muslimer. Sameh Egyptson är en svensk religionsforskare med egyptiskt
ursprung, som tack vare att han har arabiska som modersmål kunnat
forska i källor som de flesta svenskar aldrig kommer åt. Hans bok är
bitvis ganska ruggig läsning för den som har det minsta oro för en krypande
”islamisering” av Sverige.”

Mats Skogkär – Sydsvenska Dagbladet
”Egyptson har dammsugit bland annat Arbetarrörelsens arkiv och de
olika regeringsdepartementen på offentliga handlingar med kopplingar
till organisationer som Islamiska förbundet i Sverige och Sveriges
muslimska råd, SMR.”

Mohamed Salmawy – al-Ahram
”Sameh Egyptson har enorm fördel av att vara förtrogen med Sverige
och dess institutioner, och samtidigt ha erfarenhet av Muslimska
Brödraskapets idéer och arbetssätt i sitt hemland, Egypten, som han
emigrerade från till Sverige som en ung man.”

Per Gahrton – Aftonbladet
”Fördelen med Egyptsons arbete är att det inte drar några växlar på
andelen muslimer i befolkningen utan koncentrerar sig på
organisationer och personer som enligt program och uttalanden
inte bara är religiöst muslimska, utan förespråkar politiskt inflytande
för islamisk lag eller tradition i svenskt samhällsliv.”


Per Gudmundson – Svenska Dagbladet
“Till boken finns en omfattande dokumentation på internet, med
primärkällor avfotograferade och arkiverade. Varje partiombudsman
borde ha ett exemplar.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *