Varför deltar inte Mattias Gradell i debatten om Erövringen?

Till bokpresentationen bjöds relgionsprofessor Mattias Gradell, författaren till boken ”Bin Ladin i våra hjärtan” vars teser är omnämnd flera gången i Erövringen.

Här är hans avböjande svar

Från: Mattias Gardell <mattias.gardell@cemfor.uu.se>
Date: lör 19 sep. 2020 kl 09:14
Subject: RE: Medverkan i bokpresentation?
Cc: Mattias Gardell <mattias.gardell@cemfor.uu.se>

Tack för brev. Det jag sett hittills av hans arbete lutar mer åt konspirationsteori än seriös forskning. Såg presentationen på Facebeook. Islamolog blir han först efter att ha disputerat.

Vänligen, Mattias Gardell

Mattias Gardell är skyldig svenska allmänheten och akademin att förklarar hur han kommit fram till sina teser och varför dessa teser inte stämmer med fakta som Erövringen presenterar. Här är den första tesen som han bör besvara.

Utdrag från Erövringen s. 197-198:

Mattias Gardell i boken ”Islamofobi” 2010 påstår också att Mahmoud Aldebe själv stod bakom kraven för särlagstiftning för muslimer 2006.

Gardell skriver:

”Utspelet tycks inte ha varit förankrat och väckte omedelbara invändningar från förbundets medlemmar och företrädare för Sveriges Muslimska Råd (SMR), där SMF ingår. Idris Karaman, styrelseledamot i SMF hade inte fått läsa brevet i förväg och avspisade utspelet som ogenomtänkt och ’dumt’. Mehmet Kaplan, dåvarande presstalesman för SMR betonade att kravet på särlagstiftning var ’helt taget ur luften’. Det hade aldrig varit uppe för diskussion och Kaplan avfärdade Aldebes tilltag som en ’enmansshow’. Aldebe gjorde en pudel.”[1]

På det årliga mötet för Sveriges Muslimska Förbund (SMF) som hölls i Islamiska Förbundets moské i Stockholm tre dagar senare, den 1 maj 2006 antogs ändå flera punkter:

“Punkt 17 Diskussion om brevet som Mahmoud Aldebe har skickat till de politiska partierna. I olika inlägg framkom att förslagen är bra men metoden fel. Mahmoud ångrar sin metod, säger att han inte menade särlagstiftning och lovar att förankra bättre i fortsättningen.”

Punkt 18 Årsmötet antog ett uttalande att vi står bakom till ett hundra procent alla frågor som behandlas i brevet. Vissa språkliga fel har förekommit. Största felet var att det inte diskuterats sinsemellan i styrelsen.”

Mötet hölls i närvaro av 87 medlemmar. 50 av dem undertecknade protokollet från mötet såsom Mehmet Kaplan, Faruqe Uddin Ahmed och Idriz Karaman.[2]

Fakta som presenteras i boken visar att Gardells tes är Pseudovetenskap.


[1] Gardell Mattias, Islamofobi, s. 135

[2] Protokoll fört vid Sveriges Muslimska förbundets årsmöte 2006, 2006-06-09, Kammarkollegiet, Dnr. 402-23745-06:
https://drive.google.com/file/d/1H1ZvFo1j1C_PpCUhVw3LU_K1xupj8NuB/view?usp=sharing

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: